Download A.A Devre Analizi2 PDF

TitleA.A Devre Analizi2
File Size670.1 KB
Total Pages51
Document Text Contents
Page 1

26ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ

DEVRE ELEMANLARI

Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç gösterilir.
Devre elemanları dediğimiz bu dirençler; R omik direnç, L endüktansın
endüktif direnci ve C kapasitansın kapasitif direncinden ibarettir. Bu elemanlar
devrelerde tek olarak kullanılabildiği gibi hepsinin bir arada kullanıldığı
devreler de mevcuttur. Bu elemanların alternatif gerilimdeki davranışları
incelenecektir.

TEMEL DEVRELER

Alternatif akımda üç çeşit devre vardır. Banlar; dirençli devreler(omik devre),
bobinli devre(endüktif devre) ve kondansatörlü devre (kapasitif devre) dir.
Temel devrelere uygulanan U gerilimi ve devrenin I akımı etkin değerlerdir. I
devre akımı, uygulanan gerilime ve devre elemanının direncine bağlı olarak
değişir. Devre elemanları D.C de olduğu gibi alternatif akımda da seri, paralel
ve seri-paralel (karışık) bağlanırlar. Devre elemanlarının ideal olması; R omik
direncinde endüktif direnç etkisinin bulunmaması, L ve C elemanlarında omik
direnç etkisinin ve güç kaybının olmaması demektir.1 OMİK DEVRE

1.1ALTERNATİF AKIMDA DİRENÇ

Alternatif akım devrelerinde, endüktif ve kapasitif etkisi bulunmayan saf
dirence omik direnç denir. R harfi ile gösterilerek birimi ohm(Ω) dur. Direnç
olarak çeşitli değerlerde ve güçlerde elemanlar olduğu gibi elektrikli ısıtıcılar,
ızgara ve ütü gibi elektrikli ev aletleri de mevcuttur. Saf omik dirençli bütün
amaçların, eşit gerilimli doğru akım ve alternatif akım devrelerinde
kaynaklardan çektikleri akımlar da birbirine eşittir. Yüksek frekanslı A.A
devrelerinde kullanılan büyük kesitli bir iletkenin direnci, D.A daki direncinden
biraz daha büyüktür. A. A. Daki iletkenin etkin kesiti biraz daha küçük olur. A
A da direncin büyümesi, iletken kendi içinde alternatif akım değişmeleri
dolayısı ile doğan emk’den ileri gelir. Bu emkler akımı iletkenin dış yüzeyine
doğru iterler. Buna deri olayı denir. 50 Hz frekanslı A.A devrelerinde bu olay o
kadar değildir.

BÖLÜM 2

Page 26

51VVU

eVeVeUsU
sFRC

C

ssRCt
C

8,22)543,01(50
)1(50)1(50)1()50(

8210.01,0.10.2,8
61,082/50/

63

=−=
−=−=−=

=Ω=
−−−µµµ

µ

Örnek2.12

Şekil2.21 deki devrede kondansatörlerin dolma esnasında ve ful dolduğu anda
kaynaktan çekilen akımları ve eleman üzerlerindeki gerilimleri bulunuz.(Direnç
değerleri ohm cinsindendir)Şekil2.21(a)


Çözüm2.12

Şekil2.21deki devrede anahtar kapatıldığı anda C1 kondansatörünün
üzerinden akım akacağından R1 direncinden akım geçmediğinden direnç
uçlarında gerilim 0V tur. C2 elemanı R2 direncine seri bağlandığından akımları
eşit olacaktır. Kısaca kondansatörler ful olana kadar kısa devre şeklini alacak
devrede hiç direnç göstermeyecektir. Bu duruma göre kaynaktan çekilen
akım(şekil(b)deki devreye göre;


A
V

I

RRR

T

T

4
15
60

1530//30// 32

=


=

Ω=ΩΩ==toplam akım bulunduğuna göre bu akım direnç değerleri eşit olan R2 ve R3
elemanlarından ikişer amper olarak şekil(b) deki gibi akacaktır.ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Topak

Page 51

76


VAr,,.)A,(X.A,
V

X
U

I

.
XX

X.X
XX

L
LT

LL

LL
LLT

07904785010010
994
10

994
628314

628314
785

2
1

32

32
1

=Ω===


==

Ω=
+

+=
+

+=

2IQ

ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Topak

Similer Documents