Download Agrochimie curs PDF

TitleAgrochimie curs
File Size1.3 MB
Total Pages72
Table of Contents
              CURS 3
CAPITOLUL II
COMPOZIŢIA CHIMICĂ ŞI ELEMENTARĂ A PLANTELOR. ROLUL ELEMENTELOR NUTRITIVE ŞI NECESARUL PLANTELOR ÎN NUTRIENŢI
	2.1. COMPOZIŢIA CHIMICĂ A PLANTELOR
	2.2. COMPOZIŢIA ELEMENTARĂ A PLANTELOR ŞI CLASIFICAREA LOR
		2.2.1. Compoziţia elementară a plantelor
		2.2.2. Clasificarea elementelor necesare nutriţiei plantelor
	2.3. ROLUL ELEMENTELOR NUTRITIVE (NUTRIENŢILOR) ÎN VIAŢA PLANTELOR
	2.4. CONŢINUTUL PLANTELOR ÎN PRINCIPALII NUTRIENŢI SAU ELEMENTE NUTRITIVE
	2.5. CONSUMUL SPECIFIC DE NUTRIENŢI AL CULTURILOR AGRICOLE ŞI HORTICOLE
		D. Pomi fructiferi:
			E. Viţă de vie:
	3.3. influenţa însuşirilor agrochimice asupra mobilităţii şi bioaccesibilităţii formelor elementelor nutritive din sol şi aplicate
		3.3.1. Formele elementelor nutritive din sol şi accesibilitatea lor pentru plante
		3.3.2. Influenţa reacţiei solului asupra absorbţiei elementelor nutritive
		3.3.2.1. Provenienţa ionilor de H+ şi OH- din soluri
		3.4. Influenţa unor factori fizici asupra mobilităţii şi accesibilităţii elementelor nutritive pentru plante
		3.5. Influenţa unor factorii fizico-chimici şi chimici din sol asupra accesibilităţii elementelor nutritive (nutrienţilor) pentru plante. Procesele de reţinere (adsorbţie) a elementelor nutritive
		3.5.1. Indicii agrochimici utilizaţi pentru caracterizarea însuşirilor de adsorbţie cu schimb a solurilor pentru cationi
		3.5.2. Activitatea ionilor. Potenţialul chimic. Factori de intensitate şi capacitate ai elementelor nutritive
		3.5.3. Capacitatea de tamponare a solului şi semnificaţia ei agrochimică
		3.5.4. Fenomenele de oxidoreducere din sol şi implicaţiile agrochimice
		3.5.5. Procese fundamentale fizico-chimice, biochimice şi biologice care determină evoluţia însuşirilor de adsorbţie cu schimb şi reacţia solului (după Borlan şi Rusu, 1991)
	4.2. Corectarea reacţiei acide a solurilor
		4.2.1. Noţiuni generale asupra formării solurilor cu reacţie acidă
		CURS 14
		4.2.3.1. Corectarea propriu-zisă a acidităţii solului
			SH = suma protonilor (H+) adsorbiţi exprimată în me/100 g sol uscat, determinată prin precolarea de epuizare cu o soluţie de acetat de potasiu 1 n cu pH 8,3, până ce pH-ul acestei soluţii nu se mai schimbă la trecerea prin sol;
		4.2.3.2. Amendamente utilizate în ameliorarea solurilor acide
            

Similer Documents