Download Akıl Tutulması-Max Horkheimer PDF

TitleAkıl Tutulması-Max Horkheimer
File Size911.2 KB
Total Pages187
Table of Contents
                            İçindekiler
HORKHEİMER VE FRANKFURT OKULU
I -ARAÇLAR VE AMAÇLAR
II -ÇATIŞAN REÇETELER
III -DOĞANIN BAŞKALDIRMASI
IV -BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ
V -FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE
                        
Document Text Contents
Page 187

FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 187

insanların bu hastalıkları tanımasına yardımcı olursa, insanlığa büyük
bir hizmette bulunmuş olacaktır. Yadsıma yöntemi, yani insanlığı sa­
katlayan ve özgürce gelişmesini önleyen herşeyin reddedilmesi, insana
inanmaya bağlıdır. Sözüm ona "yapıcı" felsefelerin bu inançtan yok­
sun olduğu ve bu yüzden de kültürel açmazla hesaplaşamadıkları görül­
mektedir. Onlara göre, eylem, ebedi yazgımızın gerçekleştirilmesidir.
Bilim, doğadaki bilinmeyen karşısında duyduğumuz korkuyu yenme­
mizi sağlamıştır: Artık kendi ürünümüz olan toplumsal baskıların esi­
riyiz. Bağımsız davranmaya çağrıldığımızda, düzenlerden, sistemlerden,
otoritelerden yardım bekliyoruz. Eğer aydınlanma ve düşünsel ilerleme­
den anladığımız insanın uğursuz güçlerle, cinler ve perilerle, değişmez
yazgıyla ilgili boş inanlardan kurtulmasıysa, kısaca korkudan kurtul­
masıysa, o zaman bugün akıl denilen şeyin yadsınması da aklın yapa­
bileceği en büyük hizmet olur.

Similer Documents