Download Bab 4 Senyawa Turunan Alkana PDF

TitleBab 4 Senyawa Turunan Alkana
File Size1.4 MB
Total Pages45
Document Text Contents
Page 45

b. Lilinb. Lilin

Lilin (Lilin (wax wax ) adalah ) adalah ester dari asam karboksilatester dari asam karboksilat

berantai panjang dengan alkohol berantaiberantai panjang dengan alkohol berantai

panjang.panjang.

c. c. Lemak Lemak dan dan MinyMinyakak

Lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-Lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-

asam karboksilat suku tinggi. Kegunaan utamaasam karboksilat suku tinggi. Kegunaan utama

lemak adalah lemak adalah sebagai bahan makanan (minyaksebagai bahan makanan (minyak

goreng dan margarin) dan untuk megoreng dan margarin) dan untuk membuatmbuat

sabun.sabun.

Similer Documents