Download BIOLOGIJA -DM PDF

TitleBIOLOGIJA -DM
File Size1.4 MB
Total Pages122
Document Text Contents
Page 2

=> definirati biologijuBiologija stanice

Biologija:- znanost o životu, duboko ukorjenjena u ljudskome duhu

-znanstveno proširenje prirođene ljudske znatiželje da shvati što je život i da upozna

živi svijet kojemu čovijek pripadaZajedničke osobine živih bida: - organiziranost, metabolizam, pokretljivost, podražljivost,

razmnožavanje, rast i razvitak, nasljeđivanje, evolucija, prilagodba.

=> opisati glavne etape i metode istraživanja u biologijiMikroskop : - stalak- na čvrstom podnožju

- izvor svjetlosti ili zrcalo

- kondezor – sustav leda za bolje osvjetljavanje

- objektivi - povedanje

- okular – povedava sliku nastalu iz objektiva

-mali i veliki vijak – izoštravanje slike

- stolidElektronski mikroskop :

Svjetlosnim mikroskopom nije mogude razlučiti strukture sitnije od valne duljine svjetlosti. Kada

se elektroni ubrzaju skraduje se njihova valna duljina , pa je takvim snopom brzih elektrona

mogude razlučiti oko 1000 puta sitnije strukture ( 0,5 nm)

Građa : - užarena katoda, elektromagnetske lede, slika na elektronskom zaslonuZnanstvene metode rada: - logičkim razmišljanjem prepostavljaju se mogudi

odgovori(hipoteze)

-hipoteze se provjeravaju pokusima,odbacuju se pogrešne hipiteze

-znanstvena je samo ona pretpostavka koja se može provjeriti

- nakon odbacivanja pogrešnih hipoteza, donose se zaključci na

osnovu kojih su moguda predviđanja

-nakon provjera u kojima se predviđanja potvrđuju razvijaju se

znanstvene teorije ( zakoni )

Similer Documents