Download Cemal Temizöz-Faili Meçhul cinayetlerle ilgili iddianame PDF

TitleCemal Temizöz-Faili Meçhul cinayetlerle ilgili iddianame
File Size697.8 KB
Total Pages112
Table of Contents
              SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Tanık Mehmet Nuri BİNZET’in 13.03.2009 tarihli Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki beyanında;
TÜKENMEZ KALEM farklı isminde beyanı tespit edilen tanığın 21.03.2009 tarihli beyanında;
SOKAK LAMBASI farklı isminde beyanı tespit edilen tanığın 31.03.2009 tarihli beyanında;
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 24.04.2009 tarihli talimat cevabında;
SÖZ KONUSU TANIKLARIN BEYANLARI İLE FAİLİ MEÇHUL DOSYALARIN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;
1-      Ramazan ELÇİ’nin Öldürülmesi :
2- Ramazan UYKUR’un öldürülmesi :
3- Abdullah EFELTİ’nin öldürülmesi :
4- İbrahim ADAK ve Mehmet Gürri ÖZER’in öldürülmesi :
5- İbrahim DANIŞ’ın öldürülmesi :
6- Kimliği Belirsiz Yabancı Uyruklu Bir Kişinin Öldürülmesi :
8- Abdurrahman AFŞAR’ın Öldürülmesi:
9- Abdurrahman AKYOL’un Öldürülmesi:
10- İhsan ARSLAN’ın Öldürülmesi :
11- Beşir BAYAR’ın Öldürülmesi:
12- Abdurrezzak BİNZET’in Öldürülmesi:
13- İzzet PADIR ve Abdullah ÖZDEMİR’in öldürülmesi:
14- Mustafa AYDIN’ın Öldürülmesi:
15-Süleyman GASYAK, Yahya AKMAN, Ömer CANDORUK ve Abdulaziz GASYAK’ın öldürülmeleri :
16- Abdulhamit DÜDÜK’ün öldürülmesi;
GENEL DEĞERLENDİRME:
???ŞÜPHELİ SAVUNMALARI:….??????????????
SONUÇ VE İSTEM:
Şüpheli Cemal TEMİZÖZ:
Şüpheli Kamil ATAĞ:
Şüpheli Temer ATAĞ:
Şüpheli Adem YAKİN:
Şüpheli Hıdır ALTUĞ:
Şüpheli Fırat ALTIN (Abdulhakim GÜVEN):
Şüpheli Kukel ATAĞ:
            
Document Text Contents
Page 1

T.C.

DİYARBAKIR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

(CMK’nun 250. Maddesinde Belirtilen Suçlara Bakmakla Yetkili)TUTUKLU İŞ

Soruşturma No : 2009/906 …/…/2009

Esas No : 2009/

İddianame No : 2009/İ D D İ A N A M E

( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

(CMK’nun 250. Maddesinde Belirtilen Suçlara Bakmakla Yetkili)

DİYARBAKIR

DAVACI : K.H.MAKTÜLLER :1- Ramazan ELÇİ: Hasan ve Gazal oğlu 22.04.1965 Cizre
doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Hisar nfk.

2- Ramazan UYKUR: Mehmet ve Nirgiz oğlu 02.03.1946
Mehmedi doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Bozalan nfk.

3- Abdullah EFELTİ: Ömer ve Rihan oğlu 01.02.1949 Rihani
doğumlu, Şırnak ili Silopi ilçesi Bostancı nfk.

4- İbrahim ADAK: Mehmet ve Cevahir oğlu 01.03.1966 Cizre
doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Dağkapı nfk.

Page 2

5- Mehmet Gürri ÖZER: Muhsin ve Alya oğlu 02.03.1952 Cizre
doğumlu Şırnak ili Cizre ilçesi Kale mahallesi nfk.

6- İbrahim DANIŞ: Mehmet ve Lali oğlu 19.04.1968 Şırnak
doğumlu, Şırnak Merkez Alkemer nfk.

7- Abdurrahman AFŞAR: Resul ve Hazar oğlu 01.01.1958
Düdiran doğumlu, Şırnak ili İdil ilçesi Sırtköy nfk.

8- Abdurrahman AKYOL: Süleyman ve Düre oğlu 16.03.1946
Kürün doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Kale nfk.

9- İhsan ARSLAN: Mehmet ve Halim oğlu 01.04.1963 Şırnak
doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Dağkapı mahallesi nfk.

10- Beşir BAYAR: Ahmet ve Fatım oğlu 15.09.1967 Eruh
doğumlu, Şırnak ili Güçlükonak ilçesi Özbaşoğlu köyü nfk

11- Abdurrazak BİNZET: Abdulaziz ve Narinç oğlu 01.01.1949
Tayyan doğumlu Şırnak ili Cizre ilçesi Tayyan Keravan Aşireti köy nfk.

12- İzzet PADIR : Salih ve Hanımı oğlu 01.01.1956 Tayyan
doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Tayyan Keravan Aşireti nfk.

13- Abdullah ÖZDEMİR: Ömer ve Delali oğlu 01.01.1962 Heym
doğumlu Şırnak ili Cizre ilçesi Tayyan Keravan Aşireti nfk.

14- Mustafa AYDIN: Mahmut ve Hanım oğlu 16.12.1959 Tayyan
doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Tayyan Keravan Aşireti nfk.

15- Süleyman GASYAK: Haci ve Huri oğlu 01.01.1969 Cizre
doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Keççan Hesinan Aşireti nfk.

16- Abdulaziz GASYAK: Mehmet ve Zelih oğlu 01.10.1981 Cizre
doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçsei Keççan Hesinan Aşireti nfk.

17- Ömer CANDORUK: Osman ve Dirri oğlu 01.04.1956 Keççan
Ömeran doğumlu, Şırnak ili Cizre ilçesi Keççan Ömeran Aşireti nfk.

18- Yahya AKMAN: İsa ve Bedri oğlu 13.04.1977 Cizre doğumlu,
Şırnak ili Cizre ilçesi Keççan Hesinan Aşireti nfk.

19- Abdulhamit DÜDÜK: Abdullatif ve Adle oğlu 01.02.1961
Mardin doğumlu, Mardin ili Merkez Kabala Kayacan nfk.

20- Yabancı uyruklu erkek şahıs: Kimliği belirsiz

Page 56

C- DEĞERLENDİRME : Olay evrakları ile tanık TÜKENMEZ
KALEM’in beyanlarının birlikte değerlendirildiğinde; Olayın gerçekleştiği yer, zaman
dilimi, oluş şekli ve sonuçları ile TÜKENMEZ KALEM’in anlatımlarının birbirlerini
teyit ettikleri, tanık TÜKENMEZ KALEM’in beyaz toros marka araçtan bahsettiği
gibi olay tanıklarında aynı araçtan bahsettikleri, maktülün cesedinin bulunduğu yer,
bulunuş şekli, otopsi sonrasında tespit edilen bulgular ile TÜKENMEZ KALEM’in
anlatımlarının birbiri ile aynı olduğu, hatta tanık TÜKENMEZ KALEM’in yolda
maktül Ramazan ELÇİ’nin kimliğinin Yavuz kod isimli kişi tarafından alındığını ifade
edip olay sonrasında da maktülün üzerinden kimliğinin bulunmadığının anlaşıldığı,D- SONUÇ : Maktül Ramazan ELÇİ’nin şüpheli Cemal TEMİZÖZ’ün
talimatı ile Tuna kod isimli kişi tarafından ateşli silah ile vurulmak suretiyle
öldürüldüğü,2- Ramazan UYKUR’un öldürülmesi :
A- OLAY : Cizre ilçe merkezinde bulunan Nusaybin caddesi Seçkin oto

galeri önünde 22.02.1994 günü Ramazan UYKUR isimli kişinin ateşli silahla
öldürüldüğü, bu hususlarını tespit eden 22.02.1994 tarihli polis tarafından tanzim
edilen ifade tutanağında tanık Mehmet UYKUR’un; amcası Ramazan UYKUR ile
22.02.1994 günü yanlarında amcası Ramazan’ın oğlu İsmet de olduğu halde Turbo
kamyonlarını tamir ettirmek için Nusaybin caddesindeki oto elektrikçisi emin ustanın
tamirhanesine gittikleri, bu sırada amcası Ramazan’ın para ödemek için yanlarından
ayrılarak tornacıya doğru geçtiği sırada yanına yaklaşan beyaz Renault marka bir
aracın içinden çıkan bir kişinin amcasını araca bindirmek istediğini, amcası direnince
iki kişiden ilkinin tabanca ile diğerinin de yanındaki kaleşnikof marka silah ile
Ramazan UYKUR’a ateş edip hızla yanlarından uzaklaştığını söylediğini,

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 1994/116 hazırlık numaralı dosya
kapsamında yapılan olay yeri keşif ve ölü muayene ve otopsi tutanağında; olay
yerinden 5 adet kaleşnikof marka tüfeğe ait ve 8 adet 9 mm’lik tabancaya ait boş
kovan ile 1 adet patlamamış tabanca mermisi ve mermi çekirdeğinin tespit edildiği,

Zabıt kapsamında Mehmet UYKUR isimli kişinin yukarda bahsedilen şekilde
beyanda bulunduğu,

Maktülün vücudunda “baş kısmında sağ kulaktan aşırı derecede kan gelmekte
olduğu, boynun sol tarafından 1x1 cm ebatlarında 3 adet giriş ve bunu takiben arka
boyun kısmında 1x1 ebatlarında çıkış delikleri olduğu, sağ üst kol dış tarafında 1x1
ebatında giriş aynı kol iç tarafta 1x1 cm giriş, bunların çıkışları, sağ kol iç yüzde 3x1
ve 3x3 cm boyutlarında çıkış ve 3x3 cm çıkış deliği olan bölümün göğse karşılık gelen

Page 57

kısmında göğüs üzerinde 4x2 cm sıyrık olduğu, sağ üst kolun kırık olduğu, sağ el bilek
üzerinde dış tarafta 1x1 cm’lik giriş, çıkışı iç tarafta aynı bilek üzerinde 10 cm’lik açık
kırık yaratarak çıktığı, göğüsün sol tarafında 2x1 , 1x1, 1x1 olmak üzere 3 adet giriş
deliği olduğu, aynı yönü takiben sırtta sağ tarafta 2x1,2x2 cm’lik çıkış deliği olduğu,
karında sağ üst kadranda 1x1 ebatlarında giriş ve sırtta sağ tarafda orta hatta 2x1
ebatlarında çıkış, sol kalçada 2x1, 1x1 ve 1x1 cm’lik 3 adet giriş deliği olduğu bu yolu
takiben sağ kalça ön yüzde 2 adet 1x2 ve yine 1x2 olmak üzere 2 adet çıkış delikleri
olduğu, 1 mermi çekirdeğinin cilt altında çıkartıldığı, sırtta üst tarafta omurgadan 15
cm uzaklıkta 1x1 cm’lik giriş deliği olduğu, batında sol alt kadranda 2x1 cm
ebatlarında çıkış delikleri olduğunun görüldüğü, otopsi sonucuna göre maktülün
vücudundan almış olduğu ateşli silah yaralanmasına bağlı aşırı kan kaybı ve hayati iç
organlarının yaralanmalara bağlı olarak fonksiyonlarının kaybetmesi sonucu
öldüğünün tespit edildiği,

Dosya kapsamında Ci zre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22.02.1994
tarihinde beyanı tespit edilen tanık Mehmet UYKUR’un poliste verdiği
beyanında: Amcası Ramazan UYKUR ile birlikte oldukları sırada 200-300 metre
mesafede plakasız beyaz renkli Renault marka bir araçtan inen bir şahsın amcasının
kolundan tutarak çektiğini, amcasının direndiğini, o sırada silahların ateşlendiğini, ateş
edenlerin iki kişi olduğunu, birinin elinde tabanca, diğerinin elinde kaleşnikof marka
silahın olduğunu söylediği,

Dosya kapsamında müşteki olarak beyanı tespit edilen İsmet UYKUR’un
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 26.03.2009 tarihli beyanında:
Olay günü kendisinin babası Ramazan UYKUR ve amcasının oğlu Mehmet UYKUR
ile Cizre ilçe Merkezinde olduklarını, babasının yanlarından ayrıldıktan kısa bir süre
sonra yanına beyaz binek toros marka bir aracın yanaştığını, camdan Tamer ATAĞ
isimli kişinin araçtan inerken babasına babam seninle görüşerek araca bin dediğini,
babasının binmek istememesi üzerine konuşmaların devam ettiğini, yaklaşık 50 metre
uzaklaştıktan sonra Tamer ATAĞ’ın arabadan inip babası ile tartışmaya başladığını,
daha sonra Tamer’in tabancayı çekip babasının yüzüne doğruttuğunu, babası
Ramazan’ın tabancayı almak isterken tabancanın ateş aldığını, bunun üzerine Tamer’in
ateş etmeye devam edemediği, bu sırada araçtan inen tamerin amcası olan Kukel
ATAĞ’ın babasının üzerine doğru ateş etmeye başladığını, babasının yere düştüğünü,
daha sonra Tamer ATAĞ’ın Kukel’den kaleşnikof marka silahı alarak çok miktarda
ateş ettiğini ve araca binerek uzaklaştığını söylediği,

Dosya kapsamında Ci zre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31.03.2009
tarihinde beyanı tespit edilen tanık Mehmet UYKUR’un beyanında : Olay günü
amcası Ramazan UYKUR ile Ramazan UYKUR‘un oğlu İsmet UYKUR olduğu halde
araç tamiri için ilçe merkezinde olduklarını bir ara amcasının yanlarından ayrıldığını,
bu sırada plakasız olan toros marka aracın amcasının yanına yaklaşarak içinde önceden
tanıdığını Tamer ATAĞ ve Tamer’in amcası Kukel ATAĞ olduğu halde Tamer
ATAĞ’ın amcasına hitaben babam seni çağırıyor gel dediğini, amcası Ramazan’ın
işim yok gelmiyorum demesi üzerine birlikte bir süre uzaklaştıklarını, yaklaşık 50-60
metre ilerde Tamer ATAĞ’ın taksiden inerek amcasını araca bindirmeye çalıştığını, bu
sırada Tamer ATAĞ’ın silahını çıkartıp amcasının yüzüne doğru tuttuğunu, amcasının

Page 111

Cumhuriyet Savcısı-38240DELİLLER :

- Otopsi raporları

- Olay tutanakları

- Ekspertiz roporları

- Mağdur Müşteki ifadeleri

- Tanık ifadeleri

- Gizli tanık ifadeleri

- Telefon tapesi

- Adli emanette bulunan mermi kovanları çekirdekleri

- Cizre adli emanetinde bulunan maktül Ömer CANDORUK’a ait ehliyet

- ATK raporları

- Doktor raporları

- Keşif tutanakları ve bilirkişi raporları

- ….l öldürülmesi ile alakalı Cumhuriyet Başsavcılığımızın ….. numaralı dosyası yada
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının. ….. dosyası

- Şüpheli savunmaları

- Nüfus ve sabıka kayıtları

Similer Documents