Download Cujte-Srbi.pdf PDF

TitleCujte-Srbi.pdf
File Size278.2 KB
Total Pages26
Document Text Contents
Page 1

1

Arčibald Rajs
pak,

ivate

ste osnoval

i u svoje doba bilo napredno poput zapadnih carevina i kraljevina, pali ste pod prevlast

tali

Turcima ste mnogo propatili. Bili ste raja. Crkve i manastire ste sklanjali pod zemlju ili u

divlje planinske klance, daleko od puteva svojih gospodara. Otimali su vam decu i od njih

Ipak, uprkos svim tim nevoljama, vedu

Page 2

2enike u pokretnim bolnicama i na operacionim stolovima. Retko bi im

narkotika nisu ni uspavljivali.Narod vam je rodoljubiv. Ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci

legendarnih junaka izlazi iz vas samih. Saglavara svog naroda. Ako bih mogao da u ovoj oblasti upotrebim trivijalan izraz, rado bih

Re

ispred ikonostasa kad izgubi

biti izgubljen,

osobinu. Koliko sam, tako, puta u toku rata gledao kako dovode zarobljene neprijateljske

ci bi se smilovali nad njihovom sudbinom i davali im poslednje

Oni su samo oholi.pravilno. Sa svojom inteligencijom i prirodnim bogatstvima tla, morali biste imati jednu od

glavnih uloga u Evropi.

Page 13

13

-

-

pogodovalo brzom i mirnom razvoju. Uostalom, posle dugotrajnog robovanja kakvo je bilo

ure. Najzad,

rade protiv interesa zemlje.-

pojavljuju se ljudi koji shvataj

-

bogatstvo. Ako

ka za-

arala je parlament jedinstven u svojoj vrsti

-

pripadao inteligenciji.iz svih vena i dok im vojnici herojski umiru na bojnom polju. Bio sam na Krfu marta 1918. i

krize jednu za drugom. Zgadio sam se i stideo se, za, na bojnom polju, neukaljano srpsko ime.-

vredan

o u rovu,

Page 14

14-

o Albanije i

u arhivi kao dokaz ljudske zlobe i nezahvalnosti.bavilo politikom i koje je htelo da nametne svoje stavove narodu. Vi znate da je to protivno

oljan da tako

da sam i ja u jednom trenutku poverovao da zemlji preti v

iskreniji prijatelj saveznicima potkazali kao

-Ni na pamet im ni

, pa

Page 25

25

na je da na univerzitetu imate ljude velike vrednosti, ali

Oni sastavl

u porodicu.

od tog uzora,

e ratove.

kDa mi

mo ga prljaBeograd, 1. juna 1928. god. R. A. Rajs

Similer Documents