Download Fisa Observatie Lectie Aracip PDF

TitleFisa Observatie Lectie Aracip
File Size118.9 KB
Total Pages9
Table of Contents
              Note de observaţie şi comentarii generale
(asupra planificării, tipului grupului de elevi, dificultăţilor, disciplinei, mapelor de lucru ale elevilor etc.)
	Listă de verificare pentru strategii/materiale
		Vă rugăm să faceţi o listă de exemple de materiale/strategii utilizate în timpul lecţiei/sesiunii.
	Puncte tari
	Aspecte care pot fi îmbunătăţite
	Plan de acţiune
Profesorul/Maistrul instructor –
DA
NU
___
___
            

Similer Documents