Download German I. Matveev - Scorpionul (v.1.0)-3 Vol. PDF

TitleGerman I. Matveev - Scorpionul (v.1.0)-3 Vol.
File Size2.1 MB
Total Pages534
Table of Contents
              Cuprins:
PARTEA ÎNTÂI
	LANȚURI VERZI
		1 • O CRIMĂ MISTERIOASĂ
		2 • MIȘA ALEKSEEV
		3 • BOMBELE INCENDIARE
		4 • FURTUL
		5 • ÎNTÂLNIREA
		6 • A DOUA ZI
		7 • TRĂGĂTORUL DE RACHETE
		8 • INTEROGATORIUL
		9 • UNCHIUL
		10 • CAPCANA
		11 • LA BAIE
		12 • ÎNTÂLNIREA CU SPIONUL
		13 • ÎN CAMION
		14 • ÎNGROPAT DE VIU
		15 • ÎN BÂRLOGUL DUȘMANULUI
		16 • ÎN BIROUL ANCHETATORULUI
		17 • MISTERUL CEASORNICULUI
		18 • CASA COLONISTULUI
		19. MAȘINA INFERNALĂ
		20 • ARESTAREA SPIONULUI
		21 • LA CEASURILE CINCI
		22 • SALVAREA
		23 • LICHIDAREA CERCULUI
		24 • NE MAI AȘTEAPTĂ O LUPTĂ GREA ȘI ÎNDELUNGATĂ
PARTEA A DOUA
	ÎNCLEȘTAREA
		1 • O DESCOPERIRE CIUDATĂ
		2 • PE VAS
		3 • ÎN CĂUTAREA URMELOR
		4 • PE URME PROASPETE
		5 • O SEARĂ PLINĂ DE SURPRIZE
		6 • O CONVORBIRE PE ÎNTUNERIC
		7 • FERICIREA LIUSIEI
		8 • ÎN PIAȚĂ
		9 • MĂȘTI DE GAZE
		10 • ACASĂ LA BĂTRÂNICĂ
		11 • PRIMUL CONTACT CU HOȚII
		12 • CUNOȘTINȚE NOI
		13 • SECRETUL AMONIACULUI
		14 • SECRETUL MĂȘTII DE GAZE
		15 • O MISIUNE OPERATIVĂ
		16 • ÎN VIZITĂ LA HOȚI
		17 • PRIMUL PAS
		18 • SCRISOAREA
		19 • SEARA TÂRZIU
		20 • LA GORSKI ACASĂ
		21 • EVENIMENTELE SE SUCCED
		22 • MINA A FOST AMORSATĂ!
		23 • EXPLOZIA!
		24 • O PANGLICĂ ROȘIE
PARTEA A TREIA
	SCORPIONUL
		1 • PESCARUL
		2 • SCRISOAREA
		3 • INTEROGATORIUL CONTINUĂ
		4 • ȘEFUL PUNCTULUI DE APĂRARE ANTIAERIANĂ-LOCALĂ
		5 • SERGHEI DMTRIEVICI
		6 • PLANUL E PUS ÎN APLICARE
		7 • LENA GAVRILOVA
		8 • KARATÎGHIN
		9 • OASPETELE
		10 • O DISCUȚIE CIUDATĂ
		11 • BEAUTIFUL BOY
		12 • PRIETENUL RĂNIT
		13 • DIMINEAȚA
		14 • PATEFONUL
		15 • ÎN DULAP
		16 • LA FARMACIE
		17 • LA CIMITIR
		18 • MUSAFIRUL A SOSIT
		19 • ÎN BIROU
		20 • PORTRETUL
		21 • MISIUNEA
		22 • PRINZĂTORII DE PĂSĂRI
		23 • REGLATORUL DE TRAGERE
		24 • PLĂCILE DE PATEFON
		25 • MOARTEA
		26 • MIROSUL DE SOTÉ
		27 • CHEMAREA LA MILIȚIE
		28 • ARESTAREA
		29 • FIOLELE
		30 • SECRETUL PLĂCII DE PATEFON
		31 • O VIZITĂ NEAȘTEPTATĂ
		32 • CAPCANA
		33 • RAZIA
		34 • SCORPIONUL
		35 • CUTIUȚA
		36 • ÎNCHEIERE
            
Document Text Contents
Page 267

― Mișa, ai să mă aștepți la stația de tramvai, unde oprește
tramvaiul venind dinspre Nevski. Nu întârzia, te rog.

― Nu întârzie – răspunse Jora în locul lui Mișa. Ascultă mai
departe. Ai să dai masca de gaze și ai să spui că vii din partea
mea. Asupra celorlalte, te înțelegi cu el. Te-ai lămurit?

Mișa se pomeni într-o grea încurcătură. I se spusese să nu se
învoiască la nimic și să nu refuze nimic. Cum s-o scoată la cap?
De altfel, din partea Brunetului nu i se făcuse deocamdată nicio
propunere. Avea să vină, pesemne, mâine.

― Prea bine! Se învoi el dând din cap.
Mișa se întrebă în sine dacă nu cumva o fi acea mască de

gaze despre care îl întrebase cândva maiorul… Viktor
Gheorghevici. Acesta e numele lui Gorski.

Mișa intra tot mai adânc în rolul său de agent ăl Serviciului de
contrainformații. Nu-și arăta nici câtuși de puțin ura personală
față de Niusia și Brunet. Ba din contra, căuta să fie prietenos cu
dânșii.

Se aduse din nou vorba despre cei arestați.
― Fleacuri! zise căpetenia. N-o să mai fie timp să-i ducă pe

„Pământul cel Mare”. Până se va face ancheta, până se va
termina judecata, până una alta… vin nemții și-i vor elibera.

Nu vorbea decât Brunetul. Toți ceilalți nu-și prea băteau capul
cu politica, nici cu războiul, și aveau o încredere oarbă în șeful
lor, om mai cu-nvățătură decât ei. Mișa era numai urechi când
vorbea cu el, dar în suflet îi clocotea o ură tot mai puternică.
„Uf, năpârcă ticăloasă!… Te-ai vândut, nerușinat ce ești! se
gândi el. Vrei să slujești la nemți ca să trăiești ca un parazit, să
petreci și să furi… Puțin îți pasă cine va fi stăpân la Leningrad!”

Mișa își aduse aminte de scrisoarea tatălui său. Simți că-l
cuprindea groaza. „Acolo, pe front, oamenii își varsă sângele
pentru patrie, nu-și precupețesc viața, în timp ce paraziții ăștia
se pregătesc să ne bage cuțitul pe la spate.” Acest gând îi tăie
răsuflarea și pentru ca să nu se dea de gol, să nu se
năpustească asupra trădătorului, Mișa se sculă de la locul lui.

― Mă duc.
― E devreme încă. Mai stai, Mișa – zise Niusia.
― Nu, nu pot. Trebuie să mă duc, mai am treabă undeva.
― Vezi că ți-ai uitat masca de gaze!
Mișa se întoarse, apucă masca și fără să-și ia rămas bun, ieși

din cameră.

267

Page 268

Plecarea lui fără veste îi nedumerise oarecum pe hoți; se
obișnuiseră însă toți cu ciudățeniile acestui flăcău scump la
vorbă, fire pe cât de stăpânită pe atât de hotărâtă, așa că nu se
sinchisiră prea mult de plecarea lui grăbită.

― L-o fi apucat burta – zise Tosia. E rușinos.
Și toată lumea izbucni în râs.

19 • SEARA TÂRZIU

În stradă, Mișa răsuflă ușurat și o luă în pas grăbit spre vas.
Voia să comunice cât mai neîntârziat tot ce auzise adineauri.
„Dușmanul principal este Brunetul. Pe ceilalți, banditul îi ține din
scurt și aceștia fac tot ce le poruncește dânsul. Totul e clar
acum, se gândi Mișa. Dar chiar totul?”

Ivan Vasilievici îl sfătuise să nu se pripească a trage concluzii.
Oare ce s-o fi întâmplat cu Gorski?… Da, nu trebuie să se
grăbească. Acum, de pildă, de ce ar fugi ca și când ar fi scăpat
din pușcă? Burakov va trece pe la el abia dimineață. E drept, pe
vas munca de pregătire a mașinilor pentru sezonul de iarnă e în
toi. Dar totuși, la ceas atât de târziu echipajul se odihnește. Va
veni oare profesoara de limba engleză?

Pe „Volhov” lucrările fuseseră terminate și acum aveau să
înceapă să funcționeze în fiecare seară cercurile de studii. De
altfel, dacă s-ar fi întâmplat ceva, Sîsoiev l-ar fi vestit din vreme.
Nu, fără doar și poate, n-are de ce să se grăbească.

Mișa se opri locului în coltul străzii. Se zbătea ceva ciudat în
sufletul lui, inima i se strângea de-o neliniște vagă, de parcă n-
ar fi îndeplinit ceva cu totul necesar acolo, la hoți… Simțea
limpede că îi lipsește ceva.

Dintr-o dată își aduse aminte că își pusese în gând s-o vadă
astăzi pe Lenocika Gavrilova. Uitase însă la el, pe vas, pâinea pe
care se pregătise să i-o ducă. Fata o fi mâncat mai mult ca sigur
alimentele lăsate data trecută și acum o fi răbdând iar de
foame…

Ce-ar fi să dea o fugă până la vas și de acolo înapoi, la Lena?
Nu, nu mai are timp. Trebuie să amâne pe mâine. Dar dorul de a
o vedea pe fetiță, de a-i auzi glasul cald, îl învălui pe Mișa atât
de puternic, încât niciuna nici două, băiatul se și hotărî: „Trec
chiar acum pe la ea… O s-o rog să mă ierte și am s-o întreb ce

268

Similer Documents