Download Gestiunea Proiectelor Utilizând MS Project 2010 PDF

TitleGestiunea Proiectelor Utilizând MS Project 2010
File Size1.5 MB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

11

Gestiunea proiectelor utilizândGestiunea proiectelor utilizând

Microsoft Microsoft Project Project 20102010

Lector dr. Dana-Maria BOLDEANULector dr. Dana-Maria BOLDEANU

Page 2

22

CUPRINS:CUPRINS:

1.1. Ce reprezintă Project ManagementCe reprezintă Project Management ........................ ............................ .......................... .......................... .......................... ...... ...... 33

2.2. Definirea şi salvarea unui nou proiect utilizând Microsoft Definirea şi salvarea unui nou proiect utilizând Microsoft Project 2010Project 2010 ................. 5 ................. 5

3.3. Modalităţi de lucru în cadrul unui proiect de tModalităţi de lucru în cadrul unui proiect de t ip Microsoft Project 2010ip Microsoft Project 2010  ................. 7 ................. 7

4.4. Planificarea şi gestionarea practică a unui proiect Microsoft Planificarea şi gestionarea practică a unui proiect Microsoft Project 2010Project 2010 .......... 15 .......... 15

Bibliografie ................................................................................................................. 22Bibliografie ................................................................................................................. 22

Page 11

11

Figura nr. 3.7 Caseta de dialog Project Information

Se pot crea şi calendare proprii companiei sau persoanei individuale care gestionează
proiectul. Acestea sunt utile atunci cand există programe diferite pentru mai multe
resurse sau se doreşte stabilirea unor date care nu   vor fi luate în considerare în
calculul perioadei de lucru (ex: sărbători naţionale, program part time, etc.) . Acest lucru
se realizează prin intermediul meniului Project grupul de opţiuni Properties
Change Working Time Create New Calendar .

De exemplu, în Figura nr. 3.8 se stabileşte timpul de lucru prin generarea unui
calendar personalizat al Companiei SC Alpha SRL cu evidenţierea sărbătorilor
naţionale (exemplu Sf. Andrei, considerat zi liberă nelucrătoare şi eliminat din
calendarul oficial de lucru al companiei  – apar e cu roşu şi este considerată zi excepţie
de la calendarul standard).

Page 22

22

Bibliografie

1. Biafore, B. (2010), Microsoft Project 2010: The Missing Manual , O’Reilly, First Edition
2. Bodea, C. (2011), “Microsoft Office Project Professional 2007 ”, Curs Masterat

Managementul Proiectelor, ASE.
3. Cleland, David I., Ireland, Lewis R. (eds.) (2008), Project manager's handbook: applying

best practices across global industries. New York: McGraw-Hill
4. Wideman Comparative Glossary of project Management Terms,

http://www.maxwideman.com/pmglossary/

*** Microsoft Project 2010 Product Guide Project Standard and Project Professional,
http://www.microsoft.com/project2010

*** http://blogs.technet.com/b/office2010/archive/2009/10/22/introducing-project-
2010.aspx

*** http://www.project-management-romania.ro

*** http://www.allpm.com/glossary.php

Similer Documents