Download Herman Hese - Igra staklenih perli.pdf PDF

TitleHerman Hese - Igra staklenih perli.pdf
File Size1.6 MB
Total Pages268
Table of Contents
              PUTNICIMA ISTOČNJACIMA
OPIS ŽIVOTA MAGISTRA IGRE JOZEFA KNEHTA
	POZIV
	VALDCEL
	GODINE STUDIJA
	DVA REDA
	MISIJA
	MAGISTAR IGRE
	U ZVANJU
	DVA POLA
	JEDAN RAZGOVOR
	PRIPREME
	OKRUŽNICA
	PISMO MAGISTRA IGRE VASPITNOJ VLASTI
	LEGENDA
OSTAVLJENI SPISI JOZEFA KNEHTA - Pesme uĊenika i studenta
	TUŽBA
	PREDUSRETLJIVOST
	IPAK TAJNO ČEZNEMO...
	SLOVA
	ČITAJUĆI STAROG FILOZOFA...
	POSLEDNJI IGRAČ STAKLENIH PERLI
	NA JEDNU BAHOVU TOKATU
	SAN
	SLUŽBA
	MEHURI OD SAPUNICE
	POSLE ČITANJA SUMMA CONTRA GENTILES
	STUPNJEVI
	IGRA STAKLENIH PERLI
TRI ŽIVOTNA TOKA
	ČOVEK KOJI JE PRAVIO KIŠU
	ISPOVEDNIK
	INDIJSKI ŽIVOTNI TOK
Napomene
            
Document Text Contents
Page 2

IZABRANA DELA HERMANA HESEA 7

Page 267

[35] Tuskulum — sedište u polju po Ciceronovoj poljskoj kući u Tuskulumu. — Prim. prev.

[36] Gerneklein, nem., rado mali. — Prim. prev.

[37] Taoizam, učenje Lao-Cea o tao. Tao: sve jedno. — Prim. prev.

[38] Aura — lat, vazduh. Tobožnja atmosfera oko tela koja zrači i čije boje su izraz duševnih
zbivanja (teozofija, antropozofija). — Prim. prev.

[39] Hicaratski — sveto, svcštenički. Hicratika — religiozno vezani stil umetnosti. — Prim. prev.

[40] Nauka o postanku sveta, razvitku sveta. — Prim. prev.

[41] Jedan od glavnih indijskih bogova, bog uništenja, ali takođe stvaranja. Njegov znak je bik. —
Prim. prev.

[42] Jedan od glavnih indijskih bogova ovaploćen kao Rama i kao Krišna.

[43] Hybris — oholost. — Prim. prev.

[44] Duhovni učitelj (induski). — Prim. prev.

[45] Maja (prvobitno ime jedne boginje) — indijska reč za veštinu da se izazovu čuda. U
Upanišadama svet je varka koju je izazvala Maja. — Prim. prev.

[46] Camposanto — groblje, kosturnica. Prim. prev.

[47] Starogrčki demiurgos — stvaralac sveta. Prim. prev.

[48] Indijsko božanstvo, pojavilo se ovaploćeno kao Rama i kao Krišna. — Prim prev.

Page 268

SADRŽAJ
PUTNICIMA ISTOČNJACIMA
OPIS ŽIVOTA MAGISTRA IGRE JOZEFA KNEHTA

POZIV
VALDCEL
GODINE STUDIJA
DVA REDA
MISIJA
MAGISTAR IGRE
U ZVANJU
DVA POLA
JEDAN RAZGOVOR
PRIPREME
OKRUŽNICA
PISMO MAGISTRA IGRE VASPITNOJ VLASTI
LEGENDA

OSTAVLJENI SPISI JOZEFA KNEHTA - Pesme učenika i studenta
TUŽBA
PREDUSRETLJIVOST
IPAK TAJNO ČEZNEMO...
SLOVA
ČITAJUĆI STAROG FILOZOFA...
POSLEDNJI IGRAČ STAKLENIH PERLI
NA JEDNU BAHOVU TOKATU
SAN
SLUŽBA
MEHURI OD SAPUNICE
POSLE ČITANJA SUMMA CONTRA GENTILES
STUPNJEVI
IGRA STAKLENIH PERLI

TRI ŽIVOTNA TOKA
ČOVEK KOJI JE PRAVIO KIŠU
ISPOVEDNIK
INDIJSKI ŽIVOTNI TOK

Napomene

Similer Documents