Download I. Glodariu- Istoria antică a României PDF

TitleI. Glodariu- Istoria antică a României
File Size485.1 KB
Total Pages121
Table of Contents
              PROF. DR. IOAN GLODARIU
INTRODUCERE IN ISTORIA ANTICĂ A ROMÂNIEI
	Bibliografie generală	……………………………………….		 3
		BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
	Izvoare privind istoria României, I, 1964; Fontes historiae daco-romanae, II, 1970;
	M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. 1-3, 1981;
		C. Preda, Monedele geto-dacilor, 1973;
	OBIECT ŞI PERIODIZARE GENERALĂ
		EPOCA PALEOLITICĂ
		Începuturile epocii paleolitice, implicit ale preistoriei variază în diferitele zone ale globului pământesc pentru că peste tot sunt socotite drept începuturi cele mai vechi descoperiri capabile să ateste activitatea hominizilor, a acelui Homo faber producător de unelte. Înainte de a le menţiona se impun însă câteva consideraţii generale privitoare la relieful şi climatul din teritoriile României (cam aceleaşi pe spaţii europene largi) din pleistocen (prima epocă a cuaternarului) când a apărut omul şi până în holocen (ultima perioadă a cuaternarului, care continuă şi astăzi).
			EPOCA NEOLITICĂ
				CULTURILE NEOLITICULUI
				PERIOADA DE TRECERE DE LA ENEOLITIC LA
				EPOCA BRONZULUI
				PERIOADA DE TRECERE SPRE EPOCA FIERULUI ŞI
				PRIMA EPOCĂ A FIERULUI
				SCIŢII ÎN TRANSILVANIA
				A DOUA EPOCĂ A FIERULUI PE TERITORIUL ROMÂNIEI
				D A C I A
            

Similer Documents