Download Isu Dan Cabaran penggal 3 PDF

TitleIsu Dan Cabaran penggal 3
File Size1.1 MB
Total Pages37
Document Text Contents
Page 36

ISI 5 (MENGATASI MASALAH EKSTREMISME DAN

ISU KEGANASAN) FADI,MIRA

 Seterusnya ialah malaysia telah berjaya
mengatasi masalah ekstremis dan keganasan.
Malaysia telah banyak menyumbangkan
bantuan ketenteraan untuk melindungi negara
negara yang terancam dan ditindas. Sebagai
contoh, Sekretariat Malaysia Life Line For Syria(
MLA4S) yang telah ditubuhkan secara rasmi
pada September 2012 yang merupakan
gabungan daripada 8 pertubuhan bukan
kerajaan(NGO) telah membantu Syria
melindungi hak hak dan keamanan negara
tersebut.

Page 37

PENUTUP TPAZA

 Kesimpulannya, penglibatan Malaysia dalam

misi pengaman di negara serantau telah

memberikan kesan baik kerana masalah

yang dihadapi oleh negara tersebut dapat

diselesaikan.Malaysia juga dapat

membuktikan bahawa Malaysia mampu

untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di

negara serantau dengan bantuan

ketenteraan dan bantuan kemanusiaan.

Similer Documents