Download Ivan Pernar - Kako je nastao novac PDF

TitleIvan Pernar - Kako je nastao novac
File Size971.8 KB
Total Pages104
Document Text Contents
Page 1

Ivan Pernar
KAKO JE NASTAO NOVAC

Page 103

103

Sadržaj

1. poglavlje
Od sredstva za razmjenu do novca kao duga ..........................................................7

2. poglavlje
Neotplativost kamate u isključivo kreditnom sustavu p1 ...................................12

3. poglavlje
Neotplativost kamate u isključivo kreditnom sustavu p2 ...................................17

4. poglavlje
Nužnost postojanja proračunskog deficita i primjer argentine ..........................23

5. poglavlje
Posljedice politike kvazi fiksnog tečaja na Tajlandu .............................................38

6. poglavlje
Ekonomsko ropstvo ...................................................................................................40

7. poglavlje
Uloga HNB-a kao mjenjačnice .................................................................................43

8. poglavlje
Fiat novac i monetarne škare ....................................................................................48

9. poglavlje
Ekspanzivna monetarna politika, monetarna reforma i sloboda ..........................51

10. poglavlje
Kreditna kriza i nerealan tečaj u praksi ..................................................................63

11. poglavlje
Multiplikacija novca ..................................................................................................66

12. poglavlje
Profit i vanjski dug .....................................................................................................75

13. poglavlje
HDZ, SDP, korupcija, ovrhe i nelikvidnost ............................................................82

14. poglavlje
Orwellovska država i stagflacija ..............................................................................97

Pogovor ......................................................................................................................101

Page 104

KAKO JE NASTAO NOVAC

Izdavač
Ivan Pernar

Zagreb, Pavlenski put 5G
telefon: 01/777-1107, 091/2425-452
e-mail: [email protected]

web: www.zivizid.hr
www.facebook.com/ivan.pernarc

Glavni i odgovorni urednik
Damir Trnačić

Lektor
Vedran Manojlović

Grafički urednici
Stela Pereš

Barbara Vlahović

Tisak
Slobodni tisak

Naklada
1000 primjeraka

Zagreb, 2015.

ISBN 978-953-57234-0-0

Similer Documents