Download Jezik-Mac Sa Dvije Ostrice-Sefik Kurdic PDF

TitleJezik-Mac Sa Dvije Ostrice-Sefik Kurdic
File Size5.8 MB
Total Pages171
Document Text Contents
Page 1

?iPinM MiPS

Page 85

Nažalost, mnogi ljudi koriste se jezikom, kada je u pitanju
pjesma ili poezija, veličajući strasti, pohote, opisujući žensko
ii|clo, podstičući na nemoral i destruktivno djeluju na čitaoca
ili slušaoca. Takva vrsta pjesme ili poezije islamom je
energično zabranjena.

'Abdullah b. Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,
\ ;i.v.s., rekao: Da se nekome od vas utroba napuni gnojem,
bolje mu je nego da se napuni poezijom!234

Pod tim se, naravno, podrazumijeva poezija koja
destruktivno djeluje i odvodi od Kur'ana, sunneta i islamskih
propisa.235 U tom smislu je i Allah Uzvišeni osudio pjesnike i
one koji ih slušaju: A zavedeni slijede pjesnike. Zar ne znaš da
oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade, tako ne
govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često
Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. (Eš-
Šu'ara', 224-227.)

Dakle, ovdje se misli na one pjesnike koji su zavedeni i koji
druge zavode i odvode od Allahovog puta, a ne one, koje Allah
izdvaja, koji vjeruju, rade dobra djela i Allaha spominju.
Nažalost, danas brojni autori pjesama i poezije odvode od
Allahovog puta, afirmiraju nemoral i zavode ljude na
stranputicu, tako da bi se mnoge današnje pjesme mogle
svrstati u nedozovljene. Mi treba da čuvamo svoj jezik od
citiranja, recitiranja i pjevanja takvog sadržaja, kako se ne
bismo strovalili u ambis grijeha!

2 ,4 Hadis bilježe Buhari u Sahihu-. 78 - Kitabu-l-edebi, 92 - babun ma jukrehu
en jekune-l-galibe 'ale-l-insani-š-ši'ru hatta jesuddehu 'an zikrillahi ve-l-'ilmi-
ve-l-Kur'ani, hadis br. 6.154. i u El-Edebu-l-mufredu, 384. poglavlje, hadis br.
873, str. 291-292. i Tirmizi u Šumnu: 44 - Kitabu-l-edebi, 71. poglavlje,
hadis br. 2.852 i ocjenjuje ga kao hasenun-sahihun.

235 Vidi opširnije o tome: dr. Jusuf el-Karadavi, Halali haram u islamu, str. 384-389.

87

Page 86

Šala
Šala je u islamu dozvoljena, ali ustrajavanje u šali je

zabranjeno, zbog toga što će tada čovjek biti obuzet igrom i
izigravanjem. Pretjerivanje u šali uzrokuje mnogo smijeha, a
mnogo smijeha umrtvljuju srce, nekad čak uzrokuje i mržnju.
Sala nekada uzrokuje i odsustvo dostojanstva.

Poslanik islama, s.a.v.s., se, takođe, šalio, ali to nikada nije
prelazilo mjeru, niti ljudsko dostojanstvo, niti se time
zaobilazila i ugnjetavala istina. Zna se da se šalio s nekom
staricom, rekavši joj da neće starice ući u Džennet, a onda joj
pojasnivši da će svi vjernici ući mladi u džennetske perivoje.

Enesu b. Maliku, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., obratio se
jedanput, šaleći se, riječima: Ja ze-l-uzunejni - Vlasnice dva
uha236

Ashabi su jednom prilikom rekli Vjero vjesniku, s.a.v.s.:
Allahov Poslanice, ti se s nama šališ?!, a on je na to rekao: Ali
ja nikada ne govorim drugo izuzev istine!237

Problem je što mi u našoj komunikaciji pokušavamo biti
dosjetljivi, zanimljivi i šaljivi i što, kroz šalu i zabavu,
iznesemo neistinu i, na taj način, pogriješimo. Dakle, šala je
dozvoljena ukoliko se niko u njoj ne vrijeđa, ukoliko ne
afirmira laž i ukoliko njenim iznošenjem ne zavodimo ljude od
istine ili prakticiranja islamskih propisa.

Svjedoci smo, nažalost, raznih komedija ili komičnih
filmova koji zabavljaju vjernike, tako da ih udalje od

236 Hadis bilježi Tirmizi u Sunenu-, 28 - Kitabu-l-birri ve-s-sileti, 57 — Ma džae
fi-l-mizahi, hadis br. 1.992 i ocjenjuje ga kao sahihun-garibun i Ebu Davud
u Sunenu-, Kitabu-l-edbi, 89 - Babun ma džae fi-l-mizahi, hadis br. 5.002.

237 Hadis bilježe Tirmizi u Sunenu-, 28 - Kitabu-l-birri ve-s-sileti, 57 - ma džae
fi-l-mizahi, hadis br. 1.990 i ocjenjuje ga kao hasenun-sahihun i Buhari u El-
Edebu-l-mufredu-, 133 - Babu-l-mizahi, hadis br. 265, str. 103.

88

Page 170

Sadržaj

UVOD 5

NEGATIVNI ASPEKTI JEZIKA 9

Bespotreban govor 14

Pretjerivanje u govoru 1 6

Govor o onome što nas se ne tiče 1 7

Otkrivanje mahana drugih osoba 22

Otkrivanje svojih grijeha 24

Pričanje o tajnama bračne intime supružnika 26

Zabrana prenošenja onoga što se priča 28

Ogovaranje - izuzetno opasna oštrica jezika 30

- Šta spada u ogovaranje? 37

- Kada je dozvoljeno ogovaranje? 38

- Kako treba postupiti onaj ko čuje

da se neko ogovara? 40

- Kako se iskupiti i pokajati od ogovaranja? 41

Kleveta i prenošenje tuđih riječi 42

Laž, lažno obećanje i lažna zakletva 50

- Lažno obećanje 55

- Lažna zakletva i lažno svjedočenje 56

- Kada je laž dozvoljena? 57

- Umjesto laži - aluzija 59

Psovka, razvratan i ružan govor 61

Potvaranje poštenih osoba 65

Proklinjanje 67

Riječi koje je pokuđeno ili zabranjeno izgovarati 71

Ponižavanje, uznemiravanje, podrugivanje i ismijavanje 74

Nadmetanje i rasprava 76

Svađa 78

Hvaljenje i uzdizanje nad drugima 79

172

Page 171

Ilv.iljenje druge osobe 80

l'iKjovaranje za učinjeno dobro djelo 81

'..isaptavanje dvojice u prisustvu trećeg 84

Višeznačan i dvosmislen govor 85

l'jesma i poezija 86

šala 88

POZITIVNI ASPEKTI JEZIKA 90

Učenje Kur 'ana 91

Namaz 100

Dova 107

Zikr Allaha Uzvišenog 1 1 8

Pokajanje i traženje oprosta 1 38

Salavat na Vjerovjesnika, s.a.v.s. 144

Traženje zaštite od Allaha 1 50

Lijepa riječ 1 54

ZAKLJUČAK 163

Korištena literatura 1 66

Bilješka o autoru 1 70

Sadržaj 172

173

Similer Documents