Download Karen Blixen - Din Inima Africii (Out of Africa) PDF

TitleKaren Blixen - Din Inima Africii (Out of Africa)
File Size2.2 MB
Total Pages345
Document Text Contents
Page 345

anumită ambiguitate, exprimînd simultan sensurile „din interiorul
Africii” şi „afară din Africa”; împreună ele sintetizează, credem,
poziţia ambivalentă a lui Karen Blixen faţă de continentul african în
momentul scrierii cărţii: sînt fapte extrase din Africa, dar consemnate
pe hîrtie afară din Africa şi departe de ea.

Mai multe posibilităţi ne-au stat la dispoziţie în limba română:
Din Africa, Despre Africa, Departe de Africa ş.a.m.d. Incursiuni în
cîteva limbi accesibile ne-au furnizat la rîndul lor diferite variante de
traducere ale titlului cărţii sau filmului: La mia Africa în limba italiană,
Jenseits von Afrika (Dincolo de Africa), în limba germană, La ferme
africaine în limba franceză. S-ar fi putut folosi şi o perifrază, ca la
ediţia germană a cărţii, Afrika, dunkle lockende Welt (Africa, lume
întunecată, ademenitoare).

Dacă am optat în cele din urmă pentru formula Din inima Africii,
am făcut-o nu cu gîndul la localizarea geografică, inexactă în cazul
Kenyei, care se află în estul continentului şi departe de centrul său, ci
la relaţia dintre scriitoare şi părticica de peisaj pe care a cunoscut-o
ea şi prin care a încercat să ajungă la inima tainică a Africii şi să-i
desluşească esenţele secrete, ascunse la prima vedere, în acelaşi
timp, dragostea şi căldura cu care scrie Karen Blixen despre
descoperirea sentimentală a Africii trag un semn de analogie între ea
şi acest continent, din inima căruia îşi extrage datele unei experienţe
fundamentale şi cu care se identifică din toată inima.

Bucureşti, ianuarie 1988


GABRIEL GAFIŢA

Similer Documents