Download Kata-kata Berdarjat Tinggi PDF

TitleKata-kata Berdarjat Tinggi
File Size157.1 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 7

negara ini.
63 GELANDANGAN Maksud:

Merempat
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Amalan menabung sejak kecil mampu merubah
kehidupan gelandangan menjadi lebih baik.

64 DEWASA Maksud:
Kontemporari, semasa
Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca]
Dewasa ini, budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia telah
meningkat.

65 SIMBIOSIS Maksud:
Perkaitan hidup antara dua atau lebih organisma
Aplikasi dalam ayat[Tema: OKU]
Sememangnya simbiosis antara kerajaan dengan rakyat mampu
menghasilkan sinergi yang merubah senario masyarakat.

66 PIDANA Maksud:
Kejahatan
Aplikasi dalam aya[Tema: Gejala Sosial]
Anak-anak terdorong untuk melakukanpidana dek galakan rakan-rakan.

67 NINGRAT Maksud:
Orang mulia
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Remaja seharusnya berusaha menjadi golonganningrat yang akan
membanggakan nama ibu bapa dan negara.

68 JEMBEL Maksud:
Miskin
Aplikasi dalam ayat[Tema: Krisis Makanan Antarabangsa]
Seharusnya kita membantu negara-negarajembel di Afrika yang mengalami
krisis makanan

69 MURBA Maksud:
Rakyat jelata
Aplikasi dalam ayat[Tema: Sukan]
Sebagai golongan murba, kita seharusnya menyokong dasar 1Murid 1Sukan.

70 PROLETAR Maksud:
Kaum yang suka membunuh/ membuat kacau
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial]
Kita seharusnya memerangi gejala buli dan ponteng sekolah kerana kita tidak
mahu melihat generasi akan datang menjadi masyarakat proletar.

Similer Documents