Download Lidija Pehar Predskolska Pedagogija materijali PDF

TitleLidija Pehar Predskolska Pedagogija materijali
File Size516.7 KB
Total Pages53
Table of Contents
              3. DANAŠNJI ZADACI PREDŠKOLSKE PEDAGOGIJE
4. ORGANIZACIJA ŽIVOTA I RADA PREDŠKOLSKIH INSTITUCIJA (sa predavanja)
5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA PROBLEMA
PREDŠKOLSKE PEDAGOGIJE
5.1. Deskriptivno-analitička metoda
5.2. Eksperiment
Uvod
6.1. Igra
Utjecaj igre na dječji razvoj
Razvoj dječje igre
Definicija i priroda igre i njena uloga u životu predškolskog djeteta
Vrste dječjih igara
Stvaralačke igre
Igre s pravilima
Slično i različito kod djevojčica
Neke od igara za djecu predškolske dobi
6.2. IGRAČKE
Funkcija igračaka
Zloupotreba igračaka
7. USMJERENE AKTIVNOSTI
8. SLOBODNE AKTIVNOSTI
Etnološki i socio-kulturalni milje: Ova komponenta utječe na planiranje i realizaciju odgojno-obrazovnog rada kroz užu i širu socijalnu sredinu. Socijalna sredina omogućuje djeci proširivanje i bogaćenje saznanja i iskustava, proširivanje komunikacije s drugom djecom i odraslima, pobuđuje dječja interesovanja itd.
	Uloga odgajatelja u tematskom planiranju
	Odabir teme i struktuiranje
		tematskih sadržaja
	Primjer mjesečnog planiranja
Potreba, značaj i zadaci tjelesnog odgoja u predškolskom periodu
Zadatak tjelesnog odgoja
Čudesni organ mozak
Kako se razvija mozak
Što više iskustava to više veza
11. RAZVIJANJE SAZNAJNIH PROCESA I SPOSOBNOSTI
Bilingvizam
	Jezično stvaralaštvo
Likovno stvaralaštvo predškolske djece
	Dramsko stvaralaštvo
O KURIKULUMU
	EDUKACIJA EDUKATORA
Aktivno učenje
	SUBJEKTI ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE
Položaj odgajatelja
Status u odnosu na druge prosvjetne radnike
ULOGA, FUNKCIJA, ZADAĆE ODGAJATELJA
	ODGOVORI ODGAJATELJA
REZIME
PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE POSTOJEĆEG STANJA
RODITELJI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
FILOZOFIJA STEP BY STEP PROGRAMA
Pristupi za obrazovanje djece u ranom djetinjstvu
Opća polazišta Standarda i Normativa
	Osnovni uvjeti za pedagoški rad
EVALUACIJA RADA ODGAJATELJA
	Tekuća evaluacija
            
Document Text Contents
Page 1

PROF. DR. LIDIJA PEHAR

RADNI MATERIJAL IZ PREDMETA

PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA

Sarajevo, oktobar/listopad, 2005.god.

1

Page 53

Razvojni problemi predškolske djece (sa predavanja i knjige
«Oduzeto djetinjstvo»)

Reforma osnovnog obrazovanja (sa predavanja i iz časopisa)

Test 4. ispitni rok (junsko – julski)

Kraj ljetnjeg semestra

53

Similer Documents