Download Lucrare de disertatie PDF

TitleLucrare de disertatie
File Size573.3 KB
Total Pages49
Table of Contents
              Introducere
Capitolul 1. Concept, Definiţii şi Tipuri de Crize
	1.1 Conceptul de criză. Definiţii
	1.2 Tipuri de criză
		1.2.1 Criza organizaţională
		1.2.2 Criza de comunicare
		1.2.3 Criza mediatică
		1.2.4 Criza de imagine
Capitolul 2. Criza de Imagine
	2.1 Imaginea. Imaginea organizaţiilor. Gestionarea imaginii organizaţiilor
	2.2 Analiza crizei de imagine
Capitolul 3. Managementul crizei şi comunicarea de criză
	3.1 Gestiunea crizei
	3.2 Comunicarea de criză
		3.2.1 Principii de comunicare eficientă în caz de criză
		3.2.2  Planul de comunicare în caz de criză
		3.2.3  Strategii ale comunicării de criză
	3.3 Rolul specialiştilor în Relaţii Publice în situaţii de criză
	3.4 Relaţia cu presa în situaţii de criză
	3.5 Principalele greşeli de comunicare în perioada de criză
Capitolul 4.  Prezentarea pieţei produselor lactate
	4.1 Situaţia pieţei până la începerea crizei
	4.2 Situaţia pieţei după criză
Capitolul 5. Studiu de caz – DANONE
	5.1 Prezentarea companiei
	5.2 Desfăşurarea evenimentelor şi reacţia companiei în perioada de criză
	5.3  Managementul crizei în cazul companiei Danone
Concluzii
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Bibliografie:
            
Document Text Contents
Page 1

Cuprins

Introducere .................................................................................................................................................... 2
Capitolul 1. Concept, Definiţii şi Tipuri de Crize .................................................................................... 3

1.1 Conceptul de criză. Definiţii ................................................................................................................ 3
1.2 Tipuri de criză ..................................................................................................................................... 3

1.2.1 Criza organizaţională .................................................................................................................... 4
1.2.2 Criza de comunicare ...................................................................................................................... 4
1.2.3 Criza mediatică ............................................................................................................................. 4
1.2.4 Criza de imagine ........................................................................................................................... 4

Capitolul 2. Criza de Imagine .................................................................................................................... 5
2.1 Imaginea. Imaginea organizaţiilor. Gestionarea imaginii organizaţiilor ............................................ 5
2.2 Analiza crizei de imagine .................................................................................................................... 6

Capitolul 3. Managementul crizei şi comunicarea de criză .................................................................. 11
3.1 Gestiunea crizei ................................................................................................................................. 11
3.2 Comunicarea de criză ......................................................................................................................... 13

3.2.1 Principii de comunicare eficientă în caz de criză ...................................................................... 14
3.2.2 Planul de comunicare în caz de criză ........................................................................................ 15
3.2.3 Strategii ale comunicării de criză ............................................................................................. 19

3.3 Rolul specialiştilor în Relaţii Publice în situaţii de criză .................................................................. 21
3.4 Relaţia cu presa în situaţii de criză .................................................................................................... 22
3.5 Principalele greşeli de comunicare în perioada de criză .................................................................. 24

Capitolul 4. Prezentarea pieţei produselor lactate ............................................................................... 25
4.1 Situaţia pieţei până la începerea crizei ............................................................................................... 25
4.2 Situaţia pieţei după criză .................................................................................................................... 26

Capitolul 5. Studiu de caz – DANONE .................................................................................................... 27
5.1 Prezentarea companiei ...................................................................................................................... 27
5.2 Desfăşurarea evenimentelor şi reacţia companiei în perioada de criză ............................................ 31
5.3 Managementul crizei în cazul companiei Danone ........................................................................... 34

Concluzii ...................................................................................................................................................... 43
Anexa 1 ....................................................................................................................................................... 45
Anexa 2 ........................................................................................................................................................ 46
Anexa 3 ........................................................................................................................................................ 48
Bibliografie: ................................................................................................................................................ 49

- 1 -

Page 2

Introducere

Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se

demonetizeze datorită suprautilizării. În medicină, ştiinţele economice, sociologie, diplomaţie, relaţiile

internaţionale, se discută despre criză - ca evoluţie a unei boli, despre criza sistemului financiar-bancar,

criza socială, criza politică, criza în relaţiile dintre state, etc.

În fiecare organizaţie, indiferent de domeniul de activitate, există preocupări legate de

disfuncţionalităţile ce pot apărea în interiorul ei şi care sunt capabile să pună în pericol funcţionarea

normală şi reputaţia, de care aceasta se bucură. Crizele sunt considerate a fi astfel de disfuncţionalităţi.

Unele crize pot fi anticipate şi prevenite, altele, din contră, nici macar nu pot fi bănuite şi de

obicei se instalează brusc. Crizele au implicaţii majore în viaţa şi activitatea organizaţiei, cu consecinţe

uneori nedorite.

Orice organizaţie se poate confrunta, la un moment dat, cu o situaţie de criză. Realitatea

demonstrează că, indiferent de măsurile de prevenire utilizate, criza poate scăpa de sub control şi lua

amploare. În aceste condiţii, criza poate aduce prejudicii grave organizaţiei, dacă nu este gestionată

corect din toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere al comunicării; o bună comunicare în

timpul crizei putând să atenueze şi chiar să împiedice reacţiile negative ale publicului. De aceea,

prevenirea şi gestionarea unei situaţii de criză trebuie să urmeze un plan foarte bine elaborat de către

specialiştii în relaţii publice şi managerii organizaţiei. Răspunsul în faţa unui eveniment neaşteptat

trebuie să se bazeze pe evaluarea corectă a circumstanţelor şi să urmeze strategii clare, bine gandite,

elaborate după criterii specifice, cu mult timp înainte de declanşarea situaţiei de criză.

Gestionarea situaţiilor de criză, a problemelor riscante, nu implică un număr foarte mare de

persoane. De cele mai multe ori, opina publică va judeca răspunsul la urgenţă sau criză al unei

organizaţii aproape numai pe baza ştirilor mass-media. În acest fel, percepţia publicului despre

răspunsul sau acţiunile unei organizaţii va fi, în cea mai mare masură determinat de modul, în care

aceasta comunică.

Aşadar, se impune menţinerea unei relaţii de parteneriat şi colaborare cu mass-media nu numai

pe perioada de criză, ci în permanenţă, astfel încât, aceasta să aibă siguranţa că, în cazul producerii unei

schimbări sau apariţiei unui eveniment în cadrul companiei, va afla direct şi imediat despre acestea de la

reprezentanţii departamentului de relaţii publice al companiei.

- 2 -

Page 25

Capitolul 4. Prezentarea pieţei produselor lactate

4.1 Situaţia pieţei până la începerea crizei

Piaţa lactatelor din România a început să se dezvolte spectaculos în ultimii doi ani, ajungând la

peste 800 de milioane de euro, estimările arătând că în următorii trei ani, piaţa lactatelor va atinge o

valoare de 2 miliarde de euro. Pentru anul 2008 se estimează că piaţa va creşte cu cel puţin 10-15%,

deoarece există multe ferme şi unităţi în construcţie, dar şi datorită noilor reguli veterinare legate de

creşterea calităţii laptelui.

În 2007, producţia de lapte industrializat a fost de 1,1 miliarde litri şi depăşeşte, din punct de

vedere valoric, 900 milioane de euro. Fabricile de lapte din România - în jur de 200 - procesează anual

cei 1,1 miliarde de litri de lapte, din care fabricile companiilor Napolact, Albalact, LaDorna, Brailact şi

Danone deţin, cumulat, 77 % din piaţa totală a laptelui procesat.

În ceea ce priveşte piaţa laptelui neprelucrat, aceasta a depaşit în 2007 aproximativ 1,8 miliarde

de litri şi are o valoare de aproximativ un miliard de euro.

Principalii producători prezenţi pe piaţa internă a lactatelor sunt: Danone, LaDorna, grupul

olandez Friesland şi firmele interne Albalact, Brailact şi Covalact.

Sursa: Capital

Ordinea competitorilor pe piaţa lactatelor din România, în funcţie de cifra de afaceri, este

următoarea: grupul Friesland (Milli, Oke), cu o cifră de afaceri de 107 milioane euro, urmat de Danone

cu 86,7 milioane euro, LaDorna cu 43 milioane euro, Albalact cu 29 de milioane de euro, urmată

îndeaproape de Brailact cu 27 de milioane de euro şi Covalact cu 16,4 milioane de euro.

În ceea ce priveşte consumul de lactate în România, acesta are o tendinţă ascendentă,

consumatorul având nevoi din ce în ce mai sofisticate. Piaţa a trecut de la o ofertă redusă, care conţinea

numai produsele clasice (lapte, sana, iaurt simplu) la o gamă mult mai diversă, care să răspundă unui

public-ţintă.

- 25 -

http://content.ad20.net/Storage/21442_A5DC40E263F242ACA78335FBC6CEDBC4/index.html?id=21442&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/21442_A5DC40E263F242ACA78335FBC6CEDBC4/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&params=%26snocache%3D1203502919837_8499117641187159%26spgid%3D30848875279629684%26sfver%3D9%26__x1ts%3Dc4de005c%26pub%3D691556415300441%26site%3D691556415300441.standard%26section%3D691556415300441./site/%26zone%3D691556415300441.interstitial%26size%3D0x0%26xcrid%3D21442%26xgeo%3DRO%7C42%7C0%7CBulbucata%7C%7C0%7C%26x1guid%3D751407106153577703&dtime=15&url=http%3A//www.standard.ro/tag/covalact.html
http://content.ad20.net/Storage/21442_A5DC40E263F242ACA78335FBC6CEDBC4/index.html?id=21442&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/21442_A5DC40E263F242ACA78335FBC6CEDBC4/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&params=%26snocache%3D1203502919837_8499117641187159%26spgid%3D30848875279629684%26sfver%3D9%26__x1ts%3Dc4de005c%26pub%3D691556415300441%26site%3D691556415300441.standard%26section%3D691556415300441./site/%26zone%3D691556415300441.interstitial%26size%3D0x0%26xcrid%3D21442%26xgeo%3DRO%7C42%7C0%7CBulbucata%7C%7C0%7C%26x1guid%3D751407106153577703&dtime=15&url=http%3A//www.standard.ro/tag/albalact.html

Similer Documents