Download Miền Đất Lạ - Nguyễn Sơn Tùng PDF

TitleMiền Đất Lạ - Nguyễn Sơn Tùng
File Size1.5 MB
Total Pages174
Document Text Contents
Page 2

VIII. NGUỒN TIN CHẮC CHẮN

IX. BÓNC ĐEN TRÊN ĐỒI SIM

X. CON GÀ SỔNG

XI. NHÁNH HOA HỒNG

XII. RA ÁNH SÁNG

XIII. CHIẾC CẶP DA QUÝ GIÁ

XIV. NHIỆM VỤ BẤT THƯỜNG

XV. TIỀN!

XVI. NHỮNG CHUYỆN BỰC MÌNH

XVII. XÚI QUẨY

XVIII. BIỆT THỰ TÙNG LÂM

XIX. BỌN “GĂNG TƠ” HOẠT ĐỘNG

XX. LỖ VỐN

XXI. NHỮNG BÍ MẬT SAU BỨC CHÂN DUNG

XXII. ĐIỆP VỤ V.K.2

XXIII. NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

XXIV. NGƯỜI ĐẸP TRONG BIỆT THỰ

XXV. VÁN BÀI QUYẾT ĐỊNH

XXVI. KẾ HOẠCH Z.F.I.

I. CHIẾN KHU HUYỀN BÍ


Sương sớm còn lởn vởn, trải tấm màn mờ đục lên những cánh rừng trùng

điệp của Việt Bắc. Mặt trời đã mọc nhưng còn bị che khuất bởi những ngọn núi

cao ngất. Chim chóc gọi nhau ríu rít bay đi kiếm mồi. Suối chảy rì rào hòa lẫn

tiếng muông thú trong rừng sâu, vọng lên những âm thanh vừa êm đềm vừa huyền

bí.

Similer Documents