Download panunuring panitikang pambata PDF

Titlepanunuring panitikang pambata
File Size884.1 KB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 14

VI. Kongklusyon

 “ Walang usok na makukumkom” “Kakabit ng pagpapatawad ang paglimot sa

pagkakamali” “ Ang katotohanan ang makapagpapalaya sa atin” “ Matutong maghintay” “ Ang paghingi ng kapatawaran ay pagsisisi”

Similer Documents