Download PETRUSHKA CLARKSON-Geštalt savetovanje u akciji PDF

TitlePETRUSHKA CLARKSON-Geštalt savetovanje u akciji
File Size646.8 KB
Total Pages91
Table of Contents
              UVOD
Definicija Geštalta
Geštaltistički pristup u kontekstu
Istorijski koreni u Geštalt psihologiji, teoriji polja i psihoanalizi
Fridlender i holizam
Psihoanalitičke revizije
Egzistencija prethodi esenciji
	REZIME
	Terapijski odnos
	Celovitost
	Psihosomatsko jedinstvo
	Zahtevi koji se postavljaju pred savetnika
	Sada i ovde
	Odgovornost
		SENZACIJA pre kontakta
	Mikroskopski ciklus u okviru makroskopskog ciklusa
	DETALJNO RAZMATRANJE POREMEĆAJA GRANICE
	Dopuštanje spontanog toka savetodavnog procesa
	Finalni kontakt - potpun i celovit kontakt - razrešenje impasa
		UVOD
		1. UVOD U GEŠTALT (1)
	Definicija Geštalta
	Terapijski odnos
            

Similer Documents