Download Preparate din carne PDF

TitlePreparate din carne
File Size381.1 KB
Total Pages98
Table of Contents
              ANALIZA CHIMICĂ A PREPARATELOR DIN CARNE
	Carnea de bovine
	Carnea de porcine
	Slănină
		Apa potabilă
		Sarea comestibilă
		Amestecul de polifosfaţi de sodiu
		Condimentele
		Pregătirea semifabricatelor
		Pregătirea şrotului
		Sărarea slăninii pentru mezeluri
		Prepararea bradtului din carne maturată ca şrot
Factorii care concură la obţinerea unui bradt de calitate sunt prezentaţi în continuare.
	Defecte de natură fizică
Zbârcirea excesivă după tratament termic.
	Defecte chimice
	Gust leşietic sau de săpun
	Spoturi de culoare roşie în slănină
	Culoarea neuniformă după pasteurizare
	Defecte microbiologice
		2.14.Depistarea falsurilor la preparatele din carne
			Substituirea speciei de la care provine carnea
			Determinarea speciei animalului de la care provine carnea
			Determinarea speciei de animal prin reacţii imunologice
			Metoda de analiză
STAS 9065/7-74
	CAPITOLUL III. Ape reziduale şi metode de purificare
		3.1. Generalităţi
	3.2. Metode de epurare
	4.1. Măsuri de tehnica securităţii muncii şi igienă
		4.2. Prevenirea şi stingerea incendiilor
	4.3. Igiena muncii. Igiena personalului
		4.3.1.Igiena muncii
	4.3.2.Igiena personalului
5.7. Consumuri specifice
6.8. Schema de control pe faze de operaţii – Metode de control
	Metoda de lucru
	Calculul rezultatelor:
	Metoda de lucru
	Principiul metodei
	Metoda de lucru
	Calculul rezultatelor:
	Calculul rezultatelor:
            

Similer Documents