Download Proračun PDF

TitleProračun
File Size135.5 KB
Total Pages11
Table of Contents
              Y =
Y = =
            
Document Text Contents
Page 1

ALATI I NAPRAVE (PRORAČUN ŠTANCE)

Zadano:

a = 160 mm
b = 170 mm
c = 25 mm
d = 25 mm
e= 40 mm
s = 1 mm

tabla lima dimenzija 1000 x 2000 mm
B - širina trake (određuje se proračunom)

Ime i prezime: Marijan Glavaš, 0302004775
Listova: 11

Page 6

ALATI I NAPRAVE (PRORAČUN ŠTANCE)

- Uzimamo kvalitetu IT 11

- Usvajamo tolerancijsko polje H8/h7 te iz tablice (''Alati i naprave'',
B.Grizelj, SFSB, Slavonski Brod 2004., Poglavlje 6.8 Osnovne tolerancije
po ISO sustavu, str.192) odabiremo :

a = 160 mm Δa = 250 μm = 0,25 mm
b = 170 mm Δb = 250 μm = 0,25 mm
c = 25 mm Δc = 130 μm = 0,13 mm
d = 25 mm Δd = 130 μm = 0,13 mm
e = 40 mm Δe = 160 μm = 0,16 mm

aM = a – Δa = 160 – 0,25 = 159,75 mm, H8

bM = b – Δb = 170 – 0,25 = 169,75 mm, H8

cM = c – Δc = 25 – 0,13 = 24,87 mm, H8

dM = d – Δd = 25 – 0,13 = 24,87 mm, H8

eM = e – Δe = 40 – 0,16 = 39,84 mm, H8

6.2 Dimenzije žiga

aŽ = aM – ω = 159,75 – 0,05 = 159,7 mm, h7

bŽ = bM – ω = 169,75 – 0,05 = 169,7 mm, h7

cŽ = cM – ω = 24,87 – 0,05 = 24,82 mm, h7

dŽ = dM – ω = 24,87 – 0,05 = 24,82 mm, h7

eŽ = eM – ω = 39,84 – 0,05 = 39,70 mm, h7

6.3 Koračni nož

S = 5 mm

ω = 0,05 mm

H8 mm, 025,5
2

05,0
+5

2
+SM ===
w

S

7. Proračun debljine, širine i dužine matrice

7.1 Debljina matrice

( ) mm,cba7,0s510H ⋅+⋅+⋅+=

gdje je:

H – debljina matrice, mm

s – debljina trake, mm

Ime i prezime: Marijan Glavaš, 0302004775
Listova: 11

Δa = 0,25 mm

=
Δc = 0,13 mm

Δb = 0,15 mm

=
Δd = 0,13 mm

=
aM=159,75 mm,
H8
bM=169,75 mm,
H8
cM=24,87 mm,
H8
dM=24,87 mm, H8

aŽ=159,7 mm,
h7
bŽ=169,7 mm,
h7
cŽ=24,82 mm,
h7
dŽ=24,82 mm, h7

SM=5,025 mm, H8Δe = 0,16 mm

=

eM=39,84 mm, H8

eŽ=39,79 mm,
h7

Page 11

ALATI I NAPRAVE (PRORAČUN ŠTANCE)

Y =
n4321

nn44332211
n

1i
i

n

1i
ii

L...LLLL
yL...yLyLyLyL

L

yL

+++++
⋅++⋅+⋅+⋅+⋅

=


=

=

gdje je:

X,Y – apscisa i ordinata težišta rukavca

xi, yi – koordinate težišta reznih kontura pojedinih
elemenata

Li – duljina reznih kontura pojedinih elemenata

X = =
+++++

⋅++⋅+⋅+⋅+⋅

n4321

nn44332211

L...LLLL
xL...xLxLxLxL

=

++++++++++++
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

10100803570651065703580100
35655,1021070655,377020355,2805,52100

=

=

105,102
5,1021025,515,1025,2105,521005,1028085355,6770

++
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=

= 101,95 mm

Y =
n4321

nn44332211
n

1i
i

n

1i
ii

L...LLLL
yL...yLyLyLyL

L

yL

+++++
⋅++⋅+⋅+⋅+⋅

=


=

= =

=

++++++++++++
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

10100803570651065703580100
85655,7105,12655,47705,82355,42805,2100

=
=

105,102
5,102105,975,102901095100558015355070

++
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=
= 105,398 mm

Ime i prezime: Marijan Glavaš, 0302004775
Listova: 11

X = 101,95 mm

Y= 105,398 mm

Similer Documents