Download Sintaxa Latina Si Greaca PDF

TitleSintaxa Latina Si Greaca
File Size110.1 KB
Total Pages6
Table of Contents
              Sintaxa limbii latine
	Funcţiile cazurilor
	Construcţiile participiale
	Propoziţii completive
	Propoziţii relative
	Propoziţii interogative
	Propoziţii circumstanţiale
Sintaxa limbii greceşti
	Felurile propoziţiilor
	Sintaxa cazurilor
	Propoziţii circumstanţiale
            

Similer Documents