Download SKF - Priručnik za zatezanje vijaka PDF

TitleSKF - Priručnik za zatezanje vijaka
File Size4.2 MB
Total Pages42
Table of Contents
              Priručnik za zatezanje vijaka
Uvod   4
Tradicionalne metode zatezanja   7
	Zatezanje moment (kilo) ključem   7
	Zatezanje pomoću grijače šipke  12
	Zatezanje mehaničkim izduženjem/deformacijom  12
Zatezanje pomoću hidrauličkih zatezala  13
	Prezentacija  13
	Prednosti i značajke  14
	Mjerni instrumenti za hidrauličko zatezanje  16
Tehnička analiza zatezanja vijaka  19
Usporedba zatezanja moment (kilo) ključem i hidrauličkog zat
	Zatezanje postojećeg sklopa   26
	Projektiranje novog sklopa   34
Istovremeno zatezanje vijaka hidrauličkim zatezalima   37
	Istovremeno zatezanje 100% (svih) vijaka u sklopu   37
	Istovremeno zatezanje 50% (polovice) vijaka u sklopu   38
	Istovremeno zatezanje 25% (četvrtine) vijaka u sklopu   39
Zaključak   42
Uvod
	Kontrola sklopova spojenih vijcima
		Mehanička svojstva vijaka
Tradicionalne metode zatezanja
	Zatezanje moment (kilo) ključem
		Karakteristike zatezanja preko zakretnog momenta
Visoka razina nesigurnosti oko konačnog opterećenja stezanja
	Metoda zatezanja
	Točnost kod pred-opterećenja
	(
	kalibrirani moment (kilo) ključevi
	1,5
	2,5
	ručni ključevi
	4
	: Faktor nepreciznosti kod opterećenja prilikom zatezanja
		D
			C
				B
			Oštećenja površine ležaja
			Problemi prilikom otpuštanjaČesto je teže otpustiti (odšara
			Problemi pri zatezanju velikih vijaka
			Kada potreban zakretni moment pređe 1000 Nm, mora se upotrij
			Istovremeno zatezanje je rijetko moguće
			Praćenje vrijednosti zakretnog momenta
			Provjera preko kuta rotacije matice
			Metode mjerenja deformacije vijaka
			Metoda šipke i diska sa narovašenim rubom
			Metoda ultrazvučnog (UZ) mjerenja
			Metoda mjerenja naprezanja
	Zatezanje pomoću grijače šipke
	Zatezanje mehaničkim izduženjem/deformacijom
Zatezanje pomoću hidrauličkih zatezala
	Prezentacija (Opis)
	Prednosti (hidrauličkog zatezanja vijaka) i značajke
		Bez napora pri uvijanju
			Dobra preciznost
			Laka primjena
			Različitost materijala
			Moguće je zatezati vijke različitih promjera
			Nema oštećenja ostalih dijelova
			Lako otpuštanje
			Moguće je istovremeno zatezanje
			Moguća automatizacija postupka
	Mjerni instrumenti za hidrauličko zatezanje
		Mjerenje hidrauličkog pritiska
			Metoda dvostrukog stavljanja pod pritisak
				Podloška sa senzorom
Tehnička analiza zatezanja vijaka
	L/d (Dužina/promjer) omjer, Fh/Fo omjer za hidrauličko zatez
Usporedba zatezanja moment (kilo) ključem i hidrauličkog zat
	Zatezanje postojećeg sklopa
		Zatezanje pomoću hidrauličkih zatezala
			Nepreciznosti u opterećenju pri hidrauličkom zatezanju
				Nepreciznost u trenutku hvatanja matice
			Posljedice nepreciznosti u konačnom opterećenju
				Fo = 168000 N +/-8.5%
				Zatezanje sa moment (kilo) ključem
			Analiza komponenti zatezanja preko zakretnog momenta
				Zakretni moment koji treba primijeniti
			Utjecaj na naprezanja u vijku
				Slučaj u kojem su naprezanja maksimalna
			Zaključak ove usporedbe
	Projektiranje novog sklopa
		Zatezanje hidrauličkim zatezalima
			Zatezanje metodom zakretnog momenta
				Odabir više klase materijala za izradu vijaka
Istovremeno zatezanje vijaka hidrauličkim zatezalima
	Istovremeno zatezanje 100% (svih) vijaka u sklopu
	Istovremeno zatezanje 50% (polovice) vijaka u sklopu
	Istovremeno zatezanje 25% (četvrtine) vijaka u sklopu
Zaključak
            

Similer Documents