Download Su Dung Metilis PDF

TitleSu Dung Metilis
File Size2.8 MB
Total Pages61
Document Text Contents
Page 1

trang1

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

1. Đặt vấn đề……………………………………………………………... 2

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài………………………………………. 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH METI-LIS.

1.1. Giới thiệu về mô hình Meti-lis………………………………………..5

1.2. Cơ sở lý thuyết của mô hình…………………………………………. 6

1.3. Đặc điểm của mô hình……………………………………………….. 13

1.4. Download và cài đặt…………………………………………………..14

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ GIAO DIỆN VÀ CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1 Giao diện khởi động của chương trình………………………………. 16

2.2. Thủ tục hoạt động chính…………………………………………...... 16

2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu ……………………………………………...18

2.4 Tính toán số liệu………………………………………………………42

2.5 In và lưu hình ảnh................................................................................. 50

CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH METI-LIS MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN

CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÍ TRONG THI CÔNG MỘT CÔNG TRÌNH GIAO

THÔNG.

3.1. Thiết lập cơ sở dữ liệu………………………………………………. 51

3.2. Nhận Xét…………………………………………………………….. 55

3.3. Một số kết quả mô phỏng khác……………………………..………. 57

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận………………………………………………………….……….. 60

Kiến nghị………………………………………………………………….60

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU

BÁO CÁO NCKH SINH VIÊN 2010

Page 2

trang2

Đặt vấn đề

Không khí có vai trò quan trọng nhất đối với sự sống của mọi sinh vật trên trái

đất, là lớp áo giáp bảo vệ mọi sinh vật trên trái đất khỏi bị các tia bức xạ nguy hiểm

và các thiên thạch từ vũ trụ. Không khí với các thành phần như khí O2, CO2, NO2 ,

… cần cho hô hấp của động vật cũng như quá trình quang hợp của thực vật, là

nguồn gốc của sự sống.

Trong những năm gần đây môi trường không khí bị ô nhiễm ngày càng đe dọa

nghiêm trọng tới sự sống của mọi sinh vật trên trái đất. Ô nhiễm không khí ngày

càng gia tăng theo sự phát triển công nghiệp của các nước phát triển. Sự gia tăng

sản xuất công nghiệp và sự lưu thông xe có động cơ làm cho sự thải vào không khí

một số lượng ngày càng lớn của khói, khí độc và các chất ô nhiễm khác.

Ô nhiễm không khí là do rất nhiều yếu tố tiêu biểu của văn minh hiện đại: gia

tăng sản xuất năng lượng, luyện kim, giao thông, đốt rác... Nguồn gốc của ô nhiễm

không khí cũng vô cùng đa dạng. Ðầu tiên là sự sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tiếp

theo là phụ phẩm dạng khí của công nghệ hóa học, bụi do luyện kim, kỹ nghệ xi

măng... ngoài ra chất phóng xạ thể khí do các trung tâm hạt nhân, các hạt phóng xạ

do thử vũ khí hạt nhân. Sau cùng, sự lên men chất hữu cơ tạo ra H2S và các hợp

chất của S khác. Ở đô thị, Ô nhiễm không khí còn do lưu thông của xe có động cơ.

Ở vùng xa đô thị, do sự sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, các cơ sở hóa dầu.

Mosris Neibusger – nhà khí tượng học của một trường đại học ở California đã

trích dẫn từ tạp chí “Today’s Health” do hiệp hội Y học Mỹ xuất bản như sau: “Tất

cả các quốc gia văn minh rồi sẽ đi theo con đường, không phải là những biến động

bất thình lình mà là sự nghẹt thở trong bầu không khí chứa chất thải của chính họ”.

Một số nhà sử học đã tiên đoán các giả thiết rắng: “Sự bùng nổ về dân số sẽ kéo

theo các nhu cầu thiết yếu cần nhiều thực phẩm hơn, nhiều nước hơn, cũng như nơi

BÁO CÁO NCKH SINH VIÊN 2010

Page 30

trang30

Nhấp vào tab “Point source” trên cửa sổ chính sẽ hiển thị một danh sách

các điểm hiện đang được lưu nguồn dữ liệu hồ sơ (nếu dữ liệu đã được lưu trước

đó).

1. Tạo một bản ghi mới

Click vào nút “New” để đưa lên cửa sổ “Point source”, cửa sổ được thể hiện

dưới đây.

Hình 16: cửa sổ Point

source

Trước tiên, nhập Point

source Group Name,

Objective Substance

Name, và Emission unit.

Danh sách các chất mục

tiêu được lưu trong cơ sở

dữ liệu sẽ xuất hiện. Chọn chất mong muốn từ danh sách này. Cách bấm vào nút sổ

xuống bên cạnh phát thải Đơn vị sẽ hiển thị một danh sách tất cả các đơn vị có thể

(mg / h, g / h, kg / h, và m3N/ h).

Chọn đơn vị thích hợp từ danh sách này.

Tiếp theo, chọn bản đồ. Nhấp vào [File]> [Load map image…], hộp thoại

được hiển thị dưới đây.

BÁO CÁO NCKH SINH VIÊN 2010

Page 31

trang31

Hình 17: Hộp thoại Load map image

Sau khi chọn dữ liệu hình ảnh phù hợp, bấm vào nút OK. Các hình ảnh sẽ xuất hiện

trên màn hình.

Click vào [File] > [Superimpose existing data] từ thanh menu nếu bạn

muốn hiển thị hình ảnh và thông tin vị trí của dữ liệu khác hiện có (nguồn dòng,

cao ốc, và nguồn tiếp nhận). Cửa sổ dưới đây sẽ mở ra

Hình 18: Cửa sổ

Superimpose existing

data

Chọn dữ liệu để hiển thị bằng

cách kiểm tra các mục tương

ứng và bấm OK.

Các bản đồ và các vị trí của các

mục được chọn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Tiếp tục Click vào [Point Source] > [New] từ thanh menu. Tọa độ X,Y

được tính bằng pixel ảnh, do vậy, không thể chỉ định một vị trí giữa hai điểm ảnh.

Để thiết lập vị trí chính xác hơn, sử dụng các cửa sổ (miêu tả dưới đây) để vào địa

điểm trực tiếp.

BÁO CÁO NCKH SINH VIÊN 2010

Page 60

trang60

riêng và các công cụ kỹ thuật khác nói chung là biện pháp dễ thực hiện và đem lại

hiệu quả cao.

Để nhanh chóng cập nhật và ứng các phần mềm, công cụ này, nên có 1 trang

web hay một diễn đàn để những người quan tâm có thể giao lưu, chia sẻ các phần

mềm trợ giúp dánh giá tác và bảo vệ môi trường mới mình thiết kế hay sưu tầm,

trao đổi cách sử dụng hiệu quả… ngoài ra cũng nên có sự liên kết với các trang

web của các cơ quan, tổ chức chính phủ, phi chính phủ về bảo vệ môi trường trên

thế giới để công tác cập nhật càng nhanh chóng và tránh các rủi ro về pháp lý đáng

tiếc.

Cần nhanh chóng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc qia, cơ sở dữ liệu vùng.

Đặc biệt là về khí hậu, quy hoach giao thông, quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện

thuận lợi áp dụng mô hình Meti-lis và các mô hình, chương trình hỗ trợ DTM, bảo

vệ môi trường… khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BÁO CÁO NCKH SINH VIÊN 2010

Page 61

trang61

[1]-Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1- Ô nhiễm

không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ

thuật Hà Nội

[2]-Cao Trọng Hiền, Môi trường giao thông, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[3]-website Viện Khoa Học và Công Nghệ tiên tiến Nhật Bản AIST

http://www.aist-riss.jp/

[4]-Đinh Xuân Thắng, Giáo trình Ô nhiễm Không khí, Nhà xuất bản Đai Học

Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2007

[5]-Tài liệu hướng dẫn: METI-LIS Operation Manual,

METI-LIS_Technical Manual

BÁO CÁO NCKH SINH VIÊN 2010

http://www.aist-riss.jp/

Similer Documents