Download Talambuhay Ni Andres Bonifacio PDF

TitleTalambuhay Ni Andres Bonifacio
File Size182.8 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

TALAMBUHAY NI ANDRES BONIFACIO

Isinilang: Nobyembre 30, 1863 – Namatay: Mayo 10, 1897Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre, 1863 sa Tondo,

Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Siya’s

nakatapos s kanyang pag-aaral sa isang primaryang paaralan sa ilalim ng pagtuturo ni Guillermo

Osmena. Ngunit sa kadahilanang di-inaasahang pagkamatay ng kanyang mga magulang siya’s

huminto sa pag-aaral upang suportahan ang kanyang sarili at kanyang mga nakababatang

kapatid.

Sa sapat na pinag-aralan at kaalaman sa pagsulat at pagbasa, sa gulang n labing-apat na

taon siya’y naging isang mensahero ng kumpanya ng Fleming and Company, isang negosyo sa

paggawa ng mga rattan at iba pang pambenta.

Hindi sa kasapatan ang mga salaping naipon kaya’t siya’y inilipat sa kompanya ng

Freshell and Company ay siya’y nakakuha ng malaking sahod bilang ahente.

Bagamat ang sariling kakayahan ay hindi pa kasapatan, siya’y nagbasa ng ilang mga aklat

ni Rizal, mga nobela nito, mga talambuhay ng president at iba pa. Sa iba’t ibang opinion na

nalathala sa kanyang isipan, siya’y nagtatag at nagtaguyod ng Katipunan.

Kasama niya sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata at Deodato Arellano na nagtatag din ng

Katipunan, isang organisasyon ng masa na nagpasimula ng Rebolusyon ng Pilipinas. Hindi lingid

sa isipan ni Bonifacio na siya’y handa na upang pamunuan ang isang organisasyon, Mayo 1896.

Siya’y nagpadala ng isang tauhan ni Rizal upang ipamungkahi na sumapi siya sa isang

Rebolusyon ni Bonifacio.

Si Bonifacio ay nagsimulang pamunuan ang samahan ng buong talino’t lakas upang

lumaban bilang siang kampeon. Higit sa isang libong katao ang nakilahok at nagkaroon ng

pagpupulong sa Pugad Lawin, Kalookan noong ika-23 ng Agosto.

Si Bonifacio, kasama ang mga tauhan ay buong hirap na nakipaglaban sa mga Kastilla.

Sila’y nagwagi ngunit dumating ang mga Amerikano na humantong muli sa isang pagtutunggali.

Nagkaroon ng pagkatalo sa pagitan ng Magdalo at Magdiwang. Isang Asembliya sa

Tejeros, Cavite ang naganap kung saan nagkaroon ng pagpapasya ang Republika ng Pilipinas.

Nang dumating ang eleksyon, nahalal bilang pangulo si Aguinaldo, pangalawang pangulo

si Mariano Trias, at kalihim ng samahan si Bonifacio. Isang pag-aalitan ang naganap sa nasabing

Similer Documents