Download Tested vízért kiált.pdf PDF

TitleTested vízért kiált.pdf
File Size23.5 MB
Total Pages244
Document Text Contents
Page 1

F
FIGYELMEZTETÉS

A könyvben bemutatott vízfogyasztásra vonatkozó tájékoztatá-
sok és javaslatok az oktatáson, a személyes tapasztalatokon és kiter-
jedt kutatáson; továbbá a szerzõ korábbi cikkein és a test víz metabo-
lizmusát tartalmazó egyéb írásain alapulnak. E könyv szerzõje nem
ad tanácsot vagy nem írja elõ semmilyen gyógykezelés, terápia, keze-
lõorvos tanácsa nélküli használatát vagy annak megszakítását sem
közvetve, sem közvetlenül. A szerzõ szándéka, a mikro-anatómia és a
molekuláris fiziológia legújabb ismeretei alapján, hogy a jó egészség-
hez hozzájárulva az olvasók figyelmébe ajánlja a víz fontosságát és se-
gítsen tájékoztatni az olvasóközönséget a krónikus dehidráció (vízhi-
ány) szervezetünkben tapasztalt káros hatásairól – a gyermekkortól
egészen az idõs korig. E könyv nem szándékozik cáfolhatatlan gyógy-
ászati tanácsokkal az olvasó elé állni. Ellenben, erõsen javallt, hogy a
könyv tartalmát osszuk meg kezelõorvosunkkal. A könyvben leírt in-
formációk és tanácsok alkalmazása esetén mindenkinek saját szemé-
lyes felelõsséget kell vállalnia. A mû utasításait és tanácsait pontosan
kell követnünk. Komolyabb betegségben szenvedõknek, kórtörténet-
tel rendelkezõ és ellenõrzés alatt tartott, különösen vesebántalmaktól
szenvedõ betegeknek nem szabad e tanácsokat a kezelõorvos tudomá-
sa és engedélye nélkül alkalmaznia.

A könyvben található bármely tanács vagy gyógymód sikeréért
az író, a kiadó, az ügynökség vagy az alkalmazottaik felelõsséget nem
vállalnak. A szerzõ és a kiadó minden, a könyvben található informá-
ció alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségtõl eláll.

6

Page 2

T
TARTALOM

A fordító elõszava 10
Az íróról 16
Elõszó 20
Bevezetés: Szomjúságunkat ne gyógyszerekkel kezeljük 33

1. AZ ALAPOK 35
Amiért a gyógyszerek nem gyógyíthatják
a betegséget 35
Az alapok 36
A módosított paradigma 40
Hibaforrás a gyógyászatban 41

2. AZ ÚJ PARADIGMA 47
Vízszabályozás az élet különbözõ szakaszaiban 49
Alaposan értsük meg 50
A víz más fontos sajátságokkal is rendelkezik 52

3. EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 60
Az emberi test egy újonnan felismert szomjúság
vészjelzõje 60

F
FIGYELMEZTETÉS

A könyvben bemutatott vízfogyasztásra vonatkozó tájékoztatá-
sok és javaslatok az oktatáson, a személyes tapasztalatokon és kiter-
jedt kutatáson; továbbá a szerzõ korábbi cikkein és a test víz metabo-
lizmusát tartalmazó egyéb írásain alapulnak. E könyv szerzõje nem
ad tanácsot vagy nem írja elõ semmilyen gyógykezelés, terápia, keze-
lõorvos tanácsa nélküli használatát vagy annak megszakítását sem
közvetve, sem közvetlenül. A szerzõ szándéka, a mikro-anatómia és a
molekuláris fiziológia legújabb ismeretei alapján, hogy a jó egészség-
hez hozzájárulva az olvasók figyelmébe ajánlja a víz fontosságát és se-
gítsen tájékoztatni az olvasóközönséget a krónikus dehidráció (vízhi-
ány) szervezetünkben tapasztalt káros hatásairól – a gyermekkortól
egészen az idõs korig. E könyv nem szándékozik cáfolhatatlan gyógy-
ászati tanácsokkal az olvasó elé állni. Ellenben, erõsen javallt, hogy a
könyv tartalmát osszuk meg kezelõorvosunkkal. A könyvben leírt in-
formációk és tanácsok alkalmazása esetén mindenkinek saját szemé-
lyes felelõsséget kell vállalnia. A mû utasításait és tanácsait pontosan
kell követnünk. Komolyabb betegségben szenvedõknek, kórtörténet-
tel rendelkezõ és ellenõrzés alatt tartott, különösen vesebántalmaktól
szenvedõ betegeknek nem szabad e tanácsokat a kezelõorvos tudomá-
sa és engedélye nélkül alkalmaznia.

A könyvben található bármely tanács vagy gyógymód sikeréért
az író, a kiadó, az ügynökség vagy az alkalmazottaik felelõsséget nem
vállalnak. A szerzõ és a kiadó minden, a könyvben található informá-
ció alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségtõl eláll.

76

Page 122

Kedves dr. Batmanghelidj!

1994. május 24-i levelem és a rákövetkezõ telefonhívása óta történt
címváltozásom (költözésem) felemésztette idõmet. Az új cím: LTC
Walter F. Burmeister, 118 Casitas, del Este, El Paso, Texas 79935.
De ezeknél sokkal fontosabb dolog, hogy igazoltam, a csapvíz hatásosan
csökkentheti a vérnyomást. 1994 áprilisának elején, magam mögött
hagytam a diuretikum és a kalcium csatorna blokkoló gyógyszerek éve-
it és tanácsa szerint közel 3 hónapon keresztül naponta 8 pohár (két li-
ter) csapvizet – alkalmanként többet is – ittam. A vérnyomásom, amit
eddig gyógyszerekkel tartottam szinten, egy átlag 150–160/95–98-as
értékrõl fokozatosan lesüllyedt egy kellemes és gyógyszermentes
130–135/75–80-as átlagértékre.
A méréseket a feleségem végezte el otthon, mindig két vagy három mé-
rést végzett. Feljegyzéseink legtöbbször 120/75 és ritkán 140/90-es ér-
tékeket mutatnak. De a fenn említett átlagos tartomány egyenletesen
uralkodik.
Ezenfelül a vitaminok és az ásványi anyagok, lényegében a csapvízre
alapozott gyógyszermentes megközelítés és egy csípet só, megnyugtatta
szervezetemet és indokolt önbizalmat adott, hogy ön tényleg egy igazán
forradalmi és csodálatos gyógyászati alapelvet tart a kezében.
Mivel könyvét a hidratációs rendszer megfelelõ bizonyságaival teszi
közzé, hálával ajánlom köszönetemet és személyes tapasztalatomat.

Tisztelettel:
Walter F. Burmeister
Alezredes

127126 HATODIK FEJEZET

Page 123

„téglácskákat” a sejtfalban. Egy dehidratált membránban
a víz e sajátsága háttérbe szorul vagy teljesen elveszik.
Ugyanakkor ez a víz köti le a sejtmembrán szilárd alkotó-
részeit és a sejt résein is keresztül diffundál.

A 14. ábrát arra szántam, hogy szemléltesse a kettõs-
rétegû sejtmembránt a teljesen hidratált és a dehidratált
állapotban. Errõl a felismert alapelvrõl egy nemzetközi
rákkutatási konferencián is beszámoltam. Ugyanezeket a
tudományos megállapításokat közzétettem és más kuta-
tókkal megbeszéltem. Hogyan befolyásolja ez a jelenség a
mindennapi életünket? A válasz egyszerû. Képzeljük el,
amint egy asztalnál ülünk és eszünk. Ha nem iszunk vizet,
mielõtt bevisszük az ételt a szervezetünkbe, az emésztési
folyamat a test sejtjeinek víztartalékait vámolja meg. A
gyomorban vizet kell önteni az ételre, hogy az enzimek le
tudják bontani a táplálékot és el tudják különíteni az azt
összetevõ aminosavakat. A gyomorban a táplálékfeldolgo-
zás és azután a feldolgozott táplálék májba juttatása is sok
vizet igényel.

A májban a különleges szerepû sejtekben további fel-
dolgozásra kerülnek a gyomor által lebontott és feldolgozott
anyagok és ezután az újra táplált és összetétel szempontjából
beállított vér továbbítódik a szív jobb oldali részébe. A máj
is sok vizet használ a táplálékösszetevõk feldolgozására. A
vér a szív jobb oldali részébõl, ami a szív jobb oldali részébe
ürülõ nyirokrendszerbõl néhány zsír összetevõt fogad be,
most a tüdõbe pumpálódik át, hogy oxigénnel telítõdjön és
az oldott gázok kicserélõdjenek. A tüdõben a vér a szellõzés
következtében tovább dehidratálódik a párolgás folyamata
miatt – „téli lehelet”.

7
VÉRKOLESZTERIN

A MAGAS VÉRKOLESZTERIN

A magasabb vérkoleszterin a test sejtjeinek jelzése,
egy a vér ozmotikus erõi elleni védõ mechanizmus, ami ki-
vonja a sejtbõl a vizet a sejtmembránon keresztül; vagyis a
töményedett vérbõl nem lehet felszabadítani elegendõ vi-
zet, hogy átvándoroljon a sejtmembránon a sejtbe és ezzel
fenntartsa annak normális mûködését. A koleszterin egy
természetes „agyag”, ami mikor a sejt membrán réseibe
„folyik” áthatolhatatlanná teszi azt a víz számára (lásd a
14. ábrát). A koleszterin többlet gyártása és lerakódása a
sejtmembránokban az élõ sejt egy természetes védekezése
a sejt dehidrációja ellen. A sejtmaggal rendelkezõ élõ sejt-
ben a koleszterin a sejtfal (sejtmembrán) vízáteresztõ ké-
pességét szabályozza. A sejtmaggal nem rendelkezõ élõ
sejtben a sejtmembrán elõállítására illetve megújítására
felhasznált zsírsavak összetétele biztosítja a dehidrációt és
a kiszáradást túlélõ képességet. A sejtmembrán koleszterin
termelése a sejt egy túlélõ mechanizmusa. A koleszterin
többlet dehidrációt jelez.

Normálisan, a víz az, ami gyorsan, újra meg újra és
átmenetileg összetapasztja és összeköti a szénhidrogén

VÉRKOLESZTERIN 129128

Page 243

B
BIBLIOGRÁFIA

A hivatkozásokat F. Batmanghelidj: „A sejt membrán
receptor fehérje alul szabályzása is hidrodinamikai jelen-
ség?”1 címû cikkébõl választottuk ki a könyv fõ irodalmi
anyagaként. E cikk megkísérli, hogy bemutassa az emberi
test kialakult és kiterjedt dehidrációjának hosszú távú káro-
sodásait. A könyv tartalma ezeket és még több száz más cik-
ket tükröz. Ezeket a cikkeket egybehangzóan használhatjuk
a klinikailag jól megalapozott paradigmaváltás fényében.

1 Is Cell Membrane Receptor Protein Down-Regulation Also Hydrody-

namic Phenomenon?, Science In Medicine Simplified, Vol 2, June 1991

S
SEGÉDLETEK

„Science In Medicine Simplified” Tudomány az egyszerûsített gyógyászatban
Tudományos Egyszerûsített Gyógyászat

Journal of Anticancer Research Rákellenes kutatás folyóirata

Foundation for the Simple in Medicine Egyszerû Gyógymód Alapítvány

Alapítvány az Egyszerû Gyógyászatért

Foundation’s Special AIDS Issue Különleges AIDS Közlemények Alapítvány

Journal of Clinical Gastroenterology Klinikai gasztroenterológiai folyóirat

Iranian Medical Journal Iráni orvosi folyóirat

Anginális szívkoszorúér görcs

National Institute of Health, (NIH) Nemzeti Egészségügyi Intézet

American Medical Association (AMA) Amerikai Orvosi Társaság

Health and Human Services Egészség és Társadalombiztosítás

Neurotransmission idegingerület vezetés

energy pool energiaitároló

gastritis gyomorhurut

duodenitis nyombélfekély v. nyombél hurut

ulceration fekélyesedés

diagnostic treatment/procedure/etc. kórmeghatározó vagy tüneti kezelés

duodenal ulcer nyombélfekély

abdominal pain hasi-, hasüregi fájdalom

scaffolding vázképzõ

dyspeptic pain emésztõrendszeri fájdalom

chest cavity mellkasüreg

OBG (Obstetrics and Gynecology) Szülészet és nõgyógyászat

Food and Drug Administration (FDA,) Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelet

cephalic phase response édes íz kiváltotta válaszreakció

condition tünet, eset, állapot

media tömegtájékoztatási eszközök

addiction függõség

duouble-blind randomized trials dupla-vak véletlen kísérletek

BIBLIOGRÁFIA 249248

Page 244

B
BIBLIOGRÁFIA

A hivatkozásokat F. Batmanghelidj: „A sejt membrán
receptor fehérje alul szabályzása is hidrodinamikai jelen-
ség?”1 címû cikkébõl választottuk ki a könyv fõ irodalmi
anyagaként. E cikk megkísérli, hogy bemutassa az emberi
test kialakult és kiterjedt dehidrációjának hosszú távú káro-
sodásait. A könyv tartalma ezeket és még több száz más cik-
ket tükröz. Ezeket a cikkeket egybehangzóan használhatjuk
a klinikailag jól megalapozott paradigmaváltás fényében.

1 Is Cell Membrane Receptor Protein Down-Regulation Also Hydrody-

namic Phenomenon?, Science In Medicine Simplified, Vol 2, June 1991

S
SEGÉDLETEK

„Science In Medicine Simplified” Tudomány az egyszerûsített gyógyászatban
Tudományos Egyszerûsített Gyógyászat

Journal of Anticancer Research Rákellenes kutatás folyóirata

Foundation for the Simple in Medicine Egyszerû Gyógymód Alapítvány

Alapítvány az Egyszerû Gyógyászatért

Foundation’s Special AIDS Issue Különleges AIDS Közlemények Alapítvány

Journal of Clinical Gastroenterology Klinikai gasztroenterológiai folyóirat

Iranian Medical Journal Iráni orvosi folyóirat

Anginális szívkoszorúér görcs

National Institute of Health, (NIH) Nemzeti Egészségügyi Intézet

American Medical Association (AMA) Amerikai Orvosi Társaság

Health and Human Services Egészség és Társadalombiztosítás

Neurotransmission idegingerület vezetés

energy pool energiaitároló

gastritis gyomorhurut

duodenitis nyombélfekély v. nyombél hurut

ulceration fekélyesedés

diagnostic treatment/procedure/etc. kórmeghatározó vagy tüneti kezelés

duodenal ulcer nyombélfekély

abdominal pain hasi-, hasüregi fájdalom

scaffolding vázképzõ

dyspeptic pain emésztõrendszeri fájdalom

chest cavity mellkasüreg

OBG (Obstetrics and Gynecology) Szülészet és nõgyógyászat

Food and Drug Administration (FDA,) Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelet

cephalic phase response édes íz kiváltotta válaszreakció

condition tünet, eset, állapot

media tömegtájékoztatási eszközök

addiction függõség

duouble-blind randomized trials dupla-vak véletlen kísérletek

249248 SEGÉDLETEK

Similer Documents