Download Timski Rad u Novom Milenijumu PDF

TitleTimski Rad u Novom Milenijumu
File Size1.1 MB
Total Pages142
Table of Contents
              Predgovor
I deo
Osnovni pojmovi
	Radna grupa
	Tim
		Zajednički ciljevi
	Razlike između tima i grupe
		Tim, radna grupa ili ni jedno ni drugo
		Razlike između radne grupe i pravog tima
		Kako odrediti koja smo grupa ili koja bi trebalo da budemo
	Izgradnja tima
II deo
Timski rad
	Timske uloge
		Timske uloge po Belbinu11
	Lider tima
	Vrste timova
	Životni ciklus timova
	Karakteristike visoko-produktivnih timova
III deo
Izgradnja tima
	Komunikacija među članovima tima
		''Snaga osmice''
		Obojeni sastanci
		Konflikti
	Motivacija u timovima
IV deo
Timsko učenje
	Kreativnost u timovima
	Aktivno učenje kroz timski rad
	Učenje putem pričanja priča
	Učenje kroz muziku
V deo
Emocionalna inteligencija u timovima42
	Merenje koeficijenta emocionalne inteligencije (EQ)
	Politika ''emocionalnog osiguranja'' u American Express-u
	Testiranje EQ-a u Američkom ratnom vazduhoplovstvu
Pogovor
Literatura
            
Document Text Contents
Page 141

url:http://www.gmu.edu
url:http://www.adizes.co.yu
url:http://www.blic.co.yu
url:http://www.predsjednik.hr
url:http://www.elew.com
url:http://www.teambuilding.co.uk
url:http://www.see.ed.ac.uk
url:http://www.ollie.dcccd.edu

Similer Documents