Download Uputstva Orfickom Iskuseniku Grejvs PDF

TitleUputstva Orfickom Iskuseniku Grejvs
File Size2.7 MB
Total Pages108
Document Text Contents
Page 2

U istoriji savremene literature, ćudljivom i istrajnom talentu
Roberta Grejvsa, zapala je, između ostalog, usamljenička uloga
nepokolebljivog, i časnog iskušenika, u očuvanju uvek novog i
svežeg orfičkog majstorstva — ne samo onog svojstvenog klasi-
:izmu ili romantizmu. Njegova poezija, mimo pomodnog inte-
lektualizma i svekolikog modernog antipesništva, ostaje duboko
verna iskonskim elementima pevanja: emociji, nadahnuću, Muzi.
Bilo da peva o scenama iz rata, ljubavi ili pak smrti, Grejvs je
suptilni lirik, nepogrešivo usredsređen na sve ono najbitnije i
najbolnije što sačinjava magičnu vezu naših vremenitih (i bez-
vremenih) susreta, čari i milosti trajanja. Iznad svega, Grejvs
ie uzvišeni ljubavni pesnik, s bezgraničnim poverenjem u pri-
marnost „ženskog principa" i nikad trnuću lepotu „bele bogi-
nje", dostojne potpunog rituala Rodenja, Življenja i Smrti.

Page 54

AMERIGOVA BAJALICA

(Tekst sastavljen od srednjovekovnih
irskih i velških varijanti)

Ja sam jelen: sa sedam parožaka,
Ja sam poplava: diljem ravnice,
Ja sam vetar: na dubokom jezeru,
Ja sam suza: što pada sa Sunca,
Ja sam soko: vrh litica,
Ja sam trn: ispod nokta,
Ja sam čudo: među cvetovima,
Ja sam vrač: ko osim mene
Hladnu glavu puni dimom i vatrama?

Ja sam koplje: što za krvlju žeđa,
Ja sam losos: u ribnjaku,
Ja sam mamac: iz raja,
Ja sam brdo: kojim pesnik šeta,
Ja sam vepar: crveni i glasan,
Ja sam orkan: pretim uništenjem,
Ja sam oseka: odvlačim ka smrti,
Ja sam dete: ko osim mene viri
Sa neistesane dolmenske kapije?

Ja sam utroba: svakoga šumarka,
Ja sam plamen: na svim visovima,
Ja sam kraljica: svih košnica,
Ja sam štit: za svaku glavu,
Ja sam grob: za svaku nadu.

52

Page 107

Robert GREJVS, sin Alfreda Persevala Grejvsa, irskog književ-
nika, i Amalije fon Ranke, roden je 24. jula 1895. g. u Vimbl-
donu, Engleska. Iz dačkih klupa polazi u Prvi svetski rat. Na
francuskim bojnim frontovima dobija čin kapetana Kraljevske
velške pešadije, ali biva i teško ranjen. Kasnije, uprkos svim
ratnim posledicama, završava studije književnosti i provodi go-
dinu dana (1925 g.) na Kairskom univerzitetu u svojstvu pro-
fesora engleske književnosti. 1929-te nastanjuje se u selu Deya,
na balearskom ostrvu Majorka, gde živi sa porodicom i danas.
U periodu 1961—65. predaje poeziju na Oksfordskom univer-
zitetu.
Od njegovih istorijskih romana najznačajniji su: Ja, Klaudije,

Belizar, Zena g. Miltona, Poručnik
'šajn rnog svetog Bilija. Od posebnog
igrafija Zbogom svemu tome (štam-
atika pesničkih mitova Bela boginja,
sničkih impulsa, kao i originalni reč-
•JL i Hebrejski mitovi). Takođe, viso-
evodi Apuleja, Lukijana, Hajama i
"rećinu izuzetnog Grejvsovog opusa
ačinjavaju knjige poezije. Od prve

zbirke, Iznad kazana (1916 g.), pa do danas, samo njegove
Sabrane pesme štampane su ravno šest puta.

Similer Documents